Kennisbijeenkomst 'Van EPC naar BENG: duurzaam bouwen in de nabije toekomst' - Amsterdam

Locatie IJburg College 2 Amsterdam

De ontwikkelingen omtrent duurzaam bouwen komen in een versnelling, zeker nu vanaf 2020 alle nieuwe (onderwijs)gebouwen aan de BENG-eisen moeten voldoen. Wat zijn de gevolgen voor uw school en wat zijn de kansen voor duurzaamheid en uw exploitatie? Hoever staat uw school nu op de schaal van BENG en welke stappen moet u nog nemen om uw school BENG-proof te maken?

Er zijn strategische keuzes nodig om scholen BENG-proof en toekomstbestendig te maken. Aan de hand van de nieuwbouw van het IJburg College in Amsterdam wordt toegelicht hoe de vertaalslag is gemaakt van onderwijsvisie naar de huisvestingsvisie voor de nieuwe locatie en welke duurzaamheidsmaatregelen zijn genomen.

Tevens krijgt u tijdens deze bijeenkomst meer informatie over onze unieke formule Risicodragend Projectmanagement.

Deze kennisbijeenkomst is bedoeld voor schoolbesturen, schoolleiding en onderwijsambtenaren. Deelname is gratis.

Programma

Wilt u deelnemen?

Meld u aan voor de kennisbijeenkomst 'Van EPC naar BENG: duurzaam bouwen in de nabije toekomst' op 3 oktober 2017, locatie IJburg College 2, Geertje Wielemaplein 1, Amsterdam.