Menu

3 december 2019

Businesscase voor gezonde en circulaire kantoorgebouwen

Relatiemagazine 360°, themanummer 16, initiatiefrijk - nieuw

In samenwerking met C2C ExpoLAB hebben we een businesscase ontwikkeld voor kantoorgebouwen die de financiële consequenties van bouwen op een op cradle-to-cradle geïnspireerde manier inzichtelijk maakt, zowel voor de lange als de korte termijn. Aspecten zoals materialen, energie en water maar ook de invloed van een gezond binnenklimaat zijn opgenomen in de businesscase. Deze businesscase is uniek in Nederland en beschikbaar voor iedereen.

Met de tool kunnen twee generieke businesscases berekend worden. Enerzijds kan een circulair en gezond kantoorgebouw vergeleken worden met een standaard kantoorgebouw (volgens Bouwbesluit). Anderzijds kunnen (standaard)materialen en systemen vergeleken worden met duurzame materialen en systemen. De tool biedt de mogelijkheid om aan ‘knoppen te draaien’ die de verschillende aspecten inzichtelijk maken. Hierbij kan worden gedacht aan water, energie en circulair materiaalgebruik, maar ook aan de omvang van kantoorgebouwen, de bouw- en exploitatiekosten en de productiviteit van de organisatie. 

In één oogopslag wordt duidelijk wat de invloed van deze aspecten is op de totale investering en exploitatiekosten, wat de terugverdientijd is en - nog belangrijker - wat de invloed op de cashflow is. Daarnaast zijn de restwaarde van circulaire materialen en systemen en de positieve financiële aspecten van de betere productiviteit van de organisatie van belang om te benoemen; deze aspecten zijn geïntegreerd in deze businesscase.

Bereken zelf uw businesscase voor een gezond kantoorgebouw

Dit artikel is gepubliceerd in ons relatiemagazine 360°, themanummer 16, najaar 2019, ‘initiatiefrijk’.

Download artikel

Willem Adriaanssen

Meer weten?

Neem dan contact op met Willem Adriaanssen, telefoon 073 6 409 409

Deel deze pagina via