4 september 2017

Aanbesteden van huisvesting in een markt die sterk in beweging is; een onzekere factor

De conjunctuur in de bouw loopt snel op en steeds meer (integrale) aanbestedingen mislukken. Enerzijds omdat aanbesteden van huisvesting echt een specialisme is geworden. Of het nu gaat om Europese of niet-Europese procedures. En of het nu diensten (adviesopdrachten) betreft of werken (opdrachten aan aannemers). Daarbij komen alle vormen voor zoals openbare en niet-openbare aanbestedingen, gunnen op basis van de laagste prijs of de economisch meest voordelige aanbieding. Anderzijds omdat de bouwkosten explosief stijgen door stijgende materiaalkosten, een nijpend tekort aan gekwalificeerd personeel en hogere lonen. Het tekort aan geschikte uitvoerende bedrijven om projecten te verwezenlijken en het werkvolume dat er momenteel ligt bij deze bedrijven, zorgen ervoor dat ze minder snel inschrijven bij aanbestedingen met veel concurrentie en hoge tenderkosten en bij selectie op alleen laagste prijs.

Nauw verweven met die aanbesteding is het kiezen van de juiste contractvorm. De traditionele vorm is het meest bekend en overzichtelijk. De adviseurs zijn verantwoordelijk voor het ontwerp en de aannemers voor de uitvoering. Een strikte scheiding van taken en verantwoordelijkheden, die echter wel een fors risico geeft aan de opdrachtgever. De term traditioneel impliceert dat er ook moderne vormen zijn. Integrale bouworganisatievormen, waarbij er een combinatie gemaakt wordt van ontwerp-bouw-onderhoud en soms ook energie en sloop, bieden opdrachtgevers veel meer zekerheden over de huisvestingsprestaties in de gebruiksfase. Deze aanbestedingen zijn echter weer complex en kostbaar, waardoor marktpartijen momenteel weinig interesse hebben.

Het kiezen van een passende strategie voor de aanbesteding en contractvorm is in de huidige markt dus als balanceren op een slap koord. Hoe creëer je de juiste omstandigheden zodat jouw aanbesteding wel slaagt?

HEVO kan u helpen door in een vroeg stadium van het project te kijken naar de specifieke projectsituatie, de benodigde specialismen en de verwachtingen omtrent de beschikbaarheid van voldoende (uitvoerende) partijen. Wij adviseren u over de mogelijke bouworganisatievorm, het kiezen van de juiste procedure en begeleiden de gehele aanbesteding voor u. Via onderstaande knop kunt u de whitepaper over dit onderwerp downloaden.

Download whitepaper

En als u behoefte heeft aan een integrale bouworganisatievorm, met zekerheid op prijs, planning en kwaliteit, zonder de invloed op het proces te verliezen, dan kunnen we ook Risicodragend Projectmanagement, kort gezegd RPM, voor u toepassen. Op de website www.rpmbyhevo.nl leggen we uit wat de meerwaarde voor u is.

Aanbesteden en huisvesting blijft een spannend onderwerp, maar u hoeft er niet van wakker te liggen.

Willem Adriaanssen

Is dit wat u nodig heeft?

Neem contact op met Willem Adriaanssen, telefoon (073) 6 409 409

Deel deze pagina via