20 maart 2018

Afweging renovatie versus nieuwbouw

Op 18 januari 2018 presenteerde een Bouwstenenontwikkelgroep aan collega huisvestingsspecialisten in het onderwijs een kader voor de afweging tussen renovatie of vervangende nieuwbouw van schoolgebouwen.

Het instrument is te gebruiken door zowel scholen als gemeenten. Invullen van het instrument neemt ongeveer een uur in beslag. Stap voor stap worden de onderdelen langsgelopen die voor de afweging van belang kunnen zijn. Betrokkenen kunnen zelf aangeven welk van de aspecten ze zwaarder of juist minder zwaar willen laten wegen. Het resultaat is een basis voor het gesprek tussen professionals en beslissers en kan ook worden gebruikt om beslissing te onderbouwen.

Het artikel dat in de januari-editie van Schoolfacilities verscheen, leest u hier.

Mireille Uhlenbusch

Wilt u meer weten over het afwegingskader onderwijshuisvesting?

Neem dan contact op met Mireille Uhlenbusch, telefoon (073) 6 409 409

Deel deze pagina via