Menu

1 mei 2018

Amaris Zorggroep over 'Hospitality': hoe dan?

Mensen moeten zich zo thuis mogelijk voelen

    

Amaris biedt thuiszorg, tijdelijk verblijf en woningen met zorg in de regio Gooi & Vechtstreek en Eemland. Ze willen snel inspelen op veranderende zorgbehoeften, of dat nu bij de mensen thuis is of thuis bij Amaris. Hoe zien zij hospitality in de zorg, hoe zorgen zij ervoor dat mensen zich snel thuis voelen en hoe bereiden zij zich voor op de toekomst? Manager vastgoed en facilitair Herman Bezemer vertelt er meer over.

Wie is jullie zorgconsument?

We hebben te maken met verschillende typen bewoners, van somatisch tot dementerend en van kort verblijf tot geriatrische revalidatie. Ons kernthema is dat bewoners zich zo thuis mogelijk moeten voelen. Ze zijn niet opgenomen in een zorginstelling waar ze verblijven maar ze wonen er. Al is het bij een zware zorgbehoefte of een korte verblijfsduur uiteraard moeilijker om de thuissituatie na te bootsen. Ons uitgangspunt is wel dat de bewoner zoveel mogelijk eigen regie heeft en wij proberen hem of haar daarin zoveel mogelijk te begeleiden en ondersteunen.

Hoe organiseren jullie de zorg?

We proberen zoveel mogelijk de zorg rondom de bewoner te organiseren. Dat doen we steeds meer in kleinschalige woonvormen. De bewoner heeft één aanspreekpunt voor alle diensten, of het nu gaat om zorg, medicatie, huishoudelijke hulp of de maaltijd. Voorheen hadden we het model met grotere afdelingen waarbij er een scheiding is tussen zorg en facilitaire diensten, of hoteldiensten. Daar willen we van af. Nu wordt steeds meer alles rondom de bewoner georganiseerd.

Wat is hospitality voor jullie?

We vinden het belangrijk dat alle medewerkers goed beseffen hoe het is om bij ons te wonen. De meeste bewoners waren liever thuisgebleven, dat is de realiteit. Als medewerker word je getraind en toegerust om het de bewoner naar de zin te maken. Het uitgangspunt voor ons personeel is dat je hart hebt voor de bewoner en passie voor je werk. Als je als medewerker enthousiasme uitstraalt, dan voelt de bewoner dat hij of zij ertoe doet. Dat kun je niet echt leren bij een hospitality-cursus. Mensen moeten het in zich hebben.

Hoe bereiden jullie je voor op de toekomst?

We hebben uitvoerig marktonderzoek gedaan, waarbij we hebben gekeken naar de ouderen van de toekomst en daar hebben we ons vastgoed op uitgelegd. Het gaat om twee belangrijke onderwerpen: zorgconcepten die toekomstbestendig zijn en flexibele woonvormen. Het is voor mensen prettig om in een kleine huiselijke omgeving te zijn. We zijn onze afdelingen daarom aan het omvormen tot kleinschalige woonvormen, met een team dat alles organiseert rondom de bewoner. Dat doen we op dit moment bij de mensen met dementie, daarna is onze somatische afdeling aan de beurt. Ons vastgoed wordt getransformeerd tot kleine woningen en appartementen, een huiskamer met kleinschalig wonen waarbij de bewoner een privédomein heeft en er een gemeenschappelijke ruimte is. We hebben daarvoor nu vier nieuwe gebouwen, vijf zijn in aanbouw, een is in ontwikkeling en twee in voorbereiding.

Kost dat niet heel veel geld?

Het is een enorme investering. In 2012 heeft de Raad van Bestuur ervoor gekozen om het vastgoed te outsourcen en te huren van lokale corporaties. We hebben nu een structurele samenwerking met een corporaties en sinds 2014 zijn er verschillende projecten in ontwikkeling. We hebben de appartementen zo aangepast dat ze ook geschikt zijn voor mensen om er lang te wonen. Dat maakt het interessant voor beleggers.

Hoe krijg je de medewerkers mee?

Daar hebben we het programma Samen bouwen is samen doen voor opgezet. Hierbij is het de bedoeling dat medewerkers in teams open communicatie tot stand brengen. Ze moeten elkaar kunnen aanspreken op cultuur en gedrag om onze bewoners beter te bejegenen. Zelfregulatie in zelforganiserende teams. Deze verandering is een jaar geleden ingezet in de thuiszorg en daar is het een groot succes. Nu gaan we het doorvoeren bij de kleinschalige woonvormen op onze afdelingen. Bouwkundig gezien zijn onze centra niet allemaal kleinschalig opgezet, maar de zorgteams werken nu al wel intensiever samen met de facilitaire diensten. Samen vormen ze een team. Om dit voor elkaar te krijgen hebben we veel motivatiesessies gehad. Iedereen is enthousiast en dat werkt ook wervend voor nieuwe medewerkers.

Hoe zijn de eerste ervaringen?

De eerste ervaringen vanuit de teams zijn positief. Zowel de thuiszorgteams als de teams op de afdelingen zijn enthousiast. Niemand wil terug naar het klassiek hiërarchisch systeem. Ook de cliënttevredenheid is hoog. Binnenkort krijgen we een nieuw meetsysteem waarmee we dat nog nauwkeuriger kunnen vaststellen en frequenter kunnen meten. We verwachten dat dit interessante gegevens oplevert.
OP DE HOOGTE BLIJVEN VAN DE LAATSTE ONTWIKKELINGEN?

De komende maanden geeft HEVO In een serie artikelen nieuwe inzichten in verschillende woon-zorgtrends en innovatieve aspecten van zorgvastgoed, met achtergronden, interviews en best practices. Wilt u deze informatie ontvangen?

Ja, ik word graag geïnformeerd

Deel deze pagina via