Menu

27 januari 2017

Benchmark Speciaal Onderwijs

HEVO maakt zich sterk voor schoolgebouwen die duurzaam te exploiteren zijn. We vinden dat maatschappelijk van groot belang. Het is echter algemeen bekend dat de vergoedingen voor gebouwexploitatie in het onderwijs niet toereikend zijn. Zeker nu sinds 2015 het buitenonderhoud ook onder de verantwoordelijkheid van het schoolbestuur valt. Bovendien zijn de vergoedingen in het Speciaal Onderwijs niet meer geoormerkt. Hierdoor is het lastiger om te bepalen welk deel voor de exploitatie van het gebouw bestemd is. Onze onderzoeken helpen om beter grip te krijgen op kosten en vergoedingen. De uitkomsten geven handvatten voor het werken aan een betere onderwijsomgeving. Eerder maakten we een benchmark voor het Primair en Voortgezet Onderwijs. Nu is er ook een voor het Speciaal Onderwijs, een onderzoek van Henrie van den Berg.

 

Verduurzamen, optimaliseren en verbeteren?

Uit de benchmark blijkt dat energiekosten van nieuwere gebouwen niet lager zijn dan van oudere gebouwen. Dit komt onder andere door extra ventilatie en verlichting in nieuwere gebouwen. Hogere eisen voor energiezuinigheid (Bouwbesluit 2015) en bijna energieneutrale scholen (BENG) leiden uiteindelijk tot gebouwen met lagere energiekosten.Daarnaast hebben grote gebouwen lagere exploitatielasten dan kleine gebouwen. Het combineren van scholen in één groter gebouw met behoud van eigenheid en zelfstandigheid zal de exploitatielasten fors verlagen. Voor elke school geldt dat verbeteringen voor het binnenklimaat, energiemanagement en onderhoudskosten mogelijk zijn. Het realiseren van energiezuinige, onderhoudsvriendelijke schoolgebouwen door renovatie of nieuwbouw is voor elke school een mooie kans voor de toekomst!

Kennisevent

Op 5 april 2017 is er een HEVO kennisbijeenkomst over de benchmark Speciaal Onderwijs. We presenteren de uitkomsten van het onderzoek en geven u tips & tools. Interesse? Een mailtje naar Winifred van den Bosch volstaat.

Na 5 april is het eindrapport ook de downloaden via deze pagina.

Het benchmark speciaal onderwijs is uitgevoerd door onze experts

Deel deze pagina via

Lees alles over

Gerelateerde thema's