Menu

28 mei 2018

Blog: professionele(re) zorgvastgoedsturing

Op de Zorgvastgoed Dag, 22 mei 2018, werden verschillende actuele trends besproken op het gebied van woon(zorg)vastgoed, zoals hospitality, duurzaamheid, eigenaarschap en eigen regie, minder specifiek bouwen, samenwerking en ‘zorg dichtbij’. Op basis van deze vernieuwende onderwerpen, waar hevig over is gediscussieerd, kan worden gesteld dat de zorgvastgoedmarkt steeds volwassener wordt. Stap voor stap zien we een professioneel en volwassen marktsegment ontstaan binnen de vastgoedmarkt. Om hierin nog beter beslagen ten ijs te komen is een professionele wijze van vastgoedsturing van groot belang! Hoe geef je dit vorm? Hieronder geef ik hiervoor een eerste aanzet.

Momenteel wordt er door de zorgorganisaties, naast de woningcorporaties, meer samengewerkt met andere vastgoedpartijen. Doordat er steeds meer nationale en internationale beleggers interesse hebben in zorgvastgoed, biedt dit volop kansen en mogelijkheden voor de zorgorganisaties. Om als professionele zorgorganisatie actief te zijn in deze markt is het belangrijk aandacht te hebben voor de wijze waarop uw vastgoedmanagers en medewerkers zich in deze markt begeven.

Spreek dezelfde taal en vastgoedsturing

Om samenwerkingsprocessen tussen zorgorganisaties en vastgoedpartijen goed te laten verlopen, is het van belang dezelfde taal te spreken. Zorgvuldige aandacht voor vastgoedonderwerpen en met name de risico’s in uw zorgvastgoedportefeuille is essentieel. Voorwaarde is het helder benoemen wat er wordt bedoeld en wellicht onbekend jargon vermijden. Dit is mogelijk door professionele vastgoedsturing. Professionele vastgoedsturing helpt om meer ‘in control’ te zijn op het gebied van vastgoed en daarmee versterkt het de positie als professionele samenwerkingspartner.

Corporate Real Estate Management (CREM)

Vastgoedsturing of Corporate Real Estate Management (CREM) begint met het in kaart brengen van de vastgoedportefeuille. Met het verzamelen van gebouwdata krijgt u inzicht in uw vastgoedportefeuille; dit doen we door middel van het presenteren van een nulmeting van de vastgoedprestaties van uw gebouwen. Vanuit het strategisch beleid worden toetscriteria geformuleerd waaraan uw vastgoedportefeuille moet voldoen. Er kan dan worden getoetst in hoeverre uw gebouwen voldoen aan de door u opgestelde criteria. Het samenbrengen van het strategisch en vastgoedbeleid kan vervolgens resulteren in het formuleren van uw wensportefeuille. Inzicht in de vastgoedprestaties, het concretiseren van uw wensportefeuille en het opstellen van criteria waaraan uw gebouwen moeten voldoen helpt bijvoorbeeld om goed te kunnen uitleggen aan uw stakeholders zoals beleggers en/of banken en een Raad van Toezicht waarom u een bepaalde strategische vastgoedkoers vaart. U kunt onderbouwen dat u stuurt op (toegevoegde) waarde en het stelt u in staat om goed onderbouwd uw vastgoedportefeuille af te stemmen op de eisen en visie van het kernproces van uw organisatie.

Assetmanagement

Als het vastgoedbeleid een stap verder wordt vertaald naar concrete uitvoering van projecten en van onderhoud, kunt u beter uitleggen waarom u voor deze concrete uitwerking kiest binnen uw portefeuille. Assetmanagement is hiervoor een goed instrument.

Assetmanagement verbindt namelijk strategie en uitvoering: er wordt duidelijk gemaakt wat er daadwerkelijk gaat gebeuren op complex- of gebouwniveau en tevens wanneer dit wordt uitgevoerd. Het schakelen tussen strategisch, tactisch en operationeel niveau is hierbij belangrijk. Assetmanagement vormt hiervoor de verbindende schakel. Bij zorgorganisaties zien we dat hiervoor steeds meer aandacht is. Een voorbeeld hiervan is dat we de functie Assetmanager steeds vaker op vastgoedafdelingen binnen zorgorganisaties zien.

Concrete aanpak

Nu er sprake is van volledige verantwoordelijkheid met de daarbij behorende risico’s van de vastgoedexploitatie voor de zorgorganisaties en er met meerderde partijen kan worden samengewerkt lijkt een verdere professionaliseringsslag ten aanzien van vastgoedsturing van cruciaal belang. Assetmanagement helpt organisaties hiermee verder.

Assetmanagement of CREM is geen statisch instrument. Het zorgt voor een dynamische uitvoering en continue bijsturing zodat het strategisch beleid niet als plan in een bureaula verdwijnt, maar zorgt voor daadwerkelijk gerealiseerde projecten.

HEVO helpt uw organisatie ook graag met het opzetten en daadwerkelijk operationaliseren van het assetmanagement en CREM.

René Lolkema

Wilt u meer informatie over dit onderwerp?

Neem dan contact op met René Lolkema, telefoon (073) 6 409 409

Deel deze pagina via