Menu

10 mei 2017

Businesscase voor aanpassing huisvesting VRZHZ

Wij gaan een businesscase uitwerken voor de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid , waarin ‘het nieuwe werken’ centraal staat.

De Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid (VRZHZ) is in 2016 een (cultuur)traject gestart, waarin aandacht is voor leiderschap, teamontwikkeling en persoonlijke ontwikkeling. Daarnaast is uit onderzoek gebleken dat veel ruimte, in de huidige twee panden van de VRZHZ in Dordrecht, niet gebruikt wordt. Er liggen dus kansen om tot besparing te komen in vierkante meters en daarmee huisvestingslasten.

Met slim en flexibel gebruik van ruimte en voorzieningen kan hoogstwaarschijnlijk volstaan worden met één pand. Wij hebben de opdracht een businesscase uit te werken, waarin ‘het nieuwe werken’ centraal staat.

Hoe komt de nieuwe manier van werken eruit te zien en in welke (kantoor)omgeving gaat gewerkt worden? Ook het werkplekconcept – geënt op de werkprocessen, de dienstverlening en de ICT-behoefte – komen aan de orde, evenals het Programma van Eisen voor de fysieke werkomgeving.

Tot slot wordt de kostenraming en het Plan van Aanpak voor de verbouwing van de werkomgeving en de implementatie van Het Nieuwe Werken opgesteld.

Alexandra Meeuwisse

Wilt u meer weten over vernieuwende werkconcepten?

Neem dan contact op met Alexandra Meeuwisse, telefoon (073) 6409 409

Deel deze pagina via

Lees alles over

Gerelateerde thema's