Menu

27 oktober 2020

De transformatie van JeugdzorgPlus

Twee onderzoeken om de knoop te helpen ontrafelen

In 2015 is een start gemaakt met een ingrijpende transitie van JeugdzorgPlus waarbij wordt ingezet op het verbeteren van zorg voor deze jeugdigen. De achterliggende gedachte is om het aantal plaatsen in de gesloten jeugdzorg terug te dringen en in plaats daarvan individueel maatwerk te ontwikkelen en behandelsettings te creëren die zoveel mogelijk lijken op de thuissituatie.

In opdracht van het ministerie van VWS, Jeugdzorg Nederland en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten heeft HEVO het huidige vastgoed onderzocht, zowel door te kijken naar de huisvestingslasten als naar mogelijke belemmeringen van het huidige vastgoed voor de vernieuwing van JeugdzorgPlus. Lees verder in de door HEVO opgestelde whitepaper.

Aanvragen whitepaper

Peter Woerdeman

Meer weten?

Neem dan contact op met Peter Woerdeman, telefoon 073 6 409 409

Deel deze pagina via