Menu

28 november 2017

Grip op complexe projecten: 2 voorbeelden

De school die je wilt voor de prijs die je afspreekt

Elke onderwijsbestuurder worstelt er mee: het spanningsveld tussen de huisvestingswensen en de beschikbare budgetten. Als schoolbesturen groen licht krijgen voor nieuwbouw, herontwikkeling of renovatie komt er veel op ze af. Want hoe voorkom je kostenoverschrijdingen, voldoe je aan allerlei wettelijke eisen, zorg je voor een ontwerp dat recht doet aan alle gebruikers en borg je dat het eindresultaat in kosten, planning, duurzaamheid, uitvoering en oplevering ook is wat je voor ogen had?

In een artikel in Schooldomein van november 2017 worden de onderstaande voorbeeldprojecten omschreven.

Download artikel

Vrijzinnig-Christelijk Lyceum Den Haag

Het Vrijzinnig-Christelijk Lyceum heeft een rijke en zeer gewaardeerde traditie die nauw verweven is met de locatie nabij het Van Stolkpark. De geplande nieuwbouw moet recht doen aan deze rijke traditie, waarbij de villa (een rijksmonument) als hart van de school behouden moet blijven. Extra uitdaging is dat de nieuwbouw op de bestaande locatie gerealiseerd wordt op een terrein met een flink hoogteverschil.

Greswarenfabriek Reuver

De Greswarenfabriek in Reuver is een industrieel monument dat momenteel herontwikkeld wordt. In het gebouw komen het vmbo-onderwijs en de onderbouw havo van het Bisschoppelijk College Broekhin. Er is ook ruimte voor dagbesteding en andere maatschappelijke functies in samenwerking met sociaal partner Rendiz. HEVO heeft in 2017 een haalbaarheidsstudie gedaan. Daarna kreeg HEVO het vertrouwen en de opdracht om op basis van Risicodragend Projectmanagement de herontwikkeling te realiseren.

Meer informatie over dit project vindt u hier.

Deel deze pagina via