Menu

19 juli 2018

HEVO geselecteerd om nieuw woonzorgconcept te ontwikkelen in Utrecht Leidsche Rijn

De gemeente Utrecht heeft voor een kavel in Leidsche Rijn een selectieprocedure voor ontwikkelaars gestart. HEVO heeft voor deze kavel een visie en een plan voor een nieuw woonzorgconcept ontwikkeld. Het plan van HEVO is positief beoordeeld en is door naar de volgende selectieronde. De komende maanden wordt het plan verder uitgewerkt.

Het plan van HEVO om een combinatie van wonen en zorgen te huisvesten sluit aan bij de uitgangspunten van de gemeente. Het plan gaat uit van het combineren van leren, zorg en werk. Dit sluit goed aan bij het Utrechts idee van ‘iedereen kan meedoen’.

 

Vanaf het begin heeft HEVO contact gezocht met de huidige gebruikers in het plangebied. Rekening houdend met de verschillende belangen is een woonzorgconcept ontwikkeld dat huisvesting gaat bieden aan mensen met een zorgindicatie. Volgens de gemeentelijke beoordeling wordt juist de aansluiting bij de buurt erg goed gewaardeerd. Daarnaast past de invulling van de kavel volgens de beoordeling goed in de omgeving.
HEVO gaat met de verschillende betrokken projectpartners het plan verder invullen. De gemeente wil de selectieprocedure dit kalenderjaar afronden.

Speciaal voor de zorg ontwikkelt HEVO verschillende concepten voor huisvesting van bijzondere en kwetsbare doelgroepen.

René Lolkema

Meer weten dit project of over project- en conceptontwikkeling voor de zorg?

Neem dan contact op met René Lolkema, telefoonnummer (073) 6 409 409

Deel deze pagina via