Menu

27 november 2018

Hoe kunnen we scholen verduurzamen?

Onderwijssector

Als partner van Dutch Green Building Council (DGBC) is HEVO betrokken binnen de werkgroep onderwijs die de klimaattafels (gebouwde omgeving; Diederik Samson) adviseert hoe de klimaatdoelstellingen van Parijs behaald kunnen worden.

De werkgroep onderwijs richt zich op de duurzame renovatie van de scholen in Nederland. In de werkgroep zitten experts uit het werkveld die gevraagd zijn vanuit hun deskundigheid en ervaring met dit onderwerp.
Het betreft vertegenwoordigers van scholen, gemeenten, adviseurs, financiële instellingen en NGO’s. Samen wordt gekeken hoe het onderwerp aan te pakken en hoe te komen tot een integrale aanpak om te verduurzamen.

Vanuit de diverse strategische vraagstukken en praktijkvoorbeelden binnen de onderwijssector en vanuit duurzaamheid, is onze rol om na te gaan of we kunnen toewerken naar een strategie, beleid of methodiek die we landelijk kunnen toepassen en daarmee de verduurzamingsopgave overzichtelijk en bespreekbaar kunnen maken. Een maatschappelijke ambitie waaraan we graag deelnemen!

Bas Verkerk

Meer weten over dit onderwerp?

Neem dan contact op met Bas Verkerk, telefoon (073) 6 409 409

Deel deze pagina via