16 mei 2017

Intellectueel eigendom in het bouwrecht

Blog 1: juridisch puzzelen

Eigenaren die willen renoveren en verbouwen, passend binnen de huidige trend van transformatie van gebouwen, dienen rekening te houden met het auteursrecht van de maker. Bij het ontwerpen heeft de maker creatieve keuzes gemaakt. Maar wie is de maker? Meestal is dit de architect die in opdracht van de eindgebruiker werkt. Maar hoe zit dat bij Design, Build, Maintain (Operate)-contracten? Hierin verzorgt het bouwbedrijf niet alleen de uitvoering van het werk, maar ook (een deel van) de ontwerptaken en eventueel het onderhoud. En in het geval er meerdere partijen aan een ontwerp hebben gewerkt?

Mijns inziens zijn ontwerpen auteursrechtelijk beschermd, indien ze een zekere mate van oorspronkelijkheid hebben en de maker bij het ontwerpen creatieve keuzes heeft gemaakt. Wanneer heeft de bouwwereld te maken met auteursrechten? 

Lees het volledige blog

Deel deze pagina via