Menu

8 september 2016

Kiest u bij uw huisvestingsprojecten bewust voor een passende bouworganisatievorm?

Een huisvestingsproces is spannend en uitdagend tegelijk. Een effectieve bouworganisatievorm levert een doorslaggevende bijdrage aan het realiseren van de doelstellingen van het bouwproject en van de achterliggende doelstellingen van de organisatie om het project te realiseren.

Wat niet veel mensen zich realiseren, is dat de gekozen bouworganisatievorm een sterk effect heeft op het uiteindelijke resultaat van een project. Opdrachtgevers onderschatten het belang hiervan en maken te weinig expliciet een keuze voor een passende bouworganisatievorm. Vaak wordt er vanuit ervaringen uit het verleden, de aanbestedingsregelgeving en onbekendheid met alternatieve bouworganisatievormen voor gekozen om eerst een architect een ontwerp te laten maken. Daarna worden gedurende het traject meer partijen bij het project betrokken. Regelmatig leert de praktijk dan dat de samenwerking met de gekozen partijen niet verloopt zoals men eigenlijk zou willen. 

Voor een opdrachtgever is het daarom cruciaal om voor aanvang van een bouwproject duidelijk voor ogen te hebben of de samenwerkingsvorm bij zijn doelstellingen en zijn beschikbare kennis en middelen past. Onderstaand de link naar de gratis aan te vragen whitepaper, die in het kort de beschikbare bouworganisatievormen en een bijbehorend keuzeproces weergeeft. Daarbij zijn drie voorbeelden uit de praktijk meegenomen. Doe er uw voordeel mee!

Aanvragen whitepaper 'Slim organiseren & aanbesteden van huisvesting'

Wilt u meer weten?

Neem dan contact op met één van onderstaande experts. Zij zijn bereikbaar via (073) 6 409 409.

Deel deze pagina via