Menu

6 december 2017

Kostenconfigurator renovatie en upgrading 2018

Naast de kostenconfiguratoren voor nieuwbouw, heeft HEVO een vergelijkbaar instrument ontwikkeld voor renovatieprojecten (lees: vernieuwbouw of levensduurverlenging).

Update: klik hier voor de kostenconfigurator renovatie en upgrading 2020.


Hiermee is op basis van diverse te selecteren gebouwingrepen inzichtelijk te krijgen wat de investeringskosten voor levensduurverlenging zijn. De uitkomsten zijn vervolgens eenvoudig te spiegelen aan nieuwbouwprijzen.

Met dit instrument is dus voor alle partijen eenvoudig inzichtelijk te maken of renovatie passend kan zijn, ofwel dat toch nieuwbouw noodzakelijk is. HEVO hoopt bij te dragen aan een open en heldere discussie betreffende de besluitvorming hierover. 

UPDATE 2018

Vanaf heden is de renovatiekostenconfigurator 2018 beschikbaar, een versie waarin de meest recente ontwikkelingen zijn verwerkt. Schoolbesturen en gemeenten kunnen de renovatiekostenconfigurator 2018 kosteloos bij ons opvragen.

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke wijze dan ook zonder uitdrukkelijke toestemming van HEVO B.V.

De kostenconfigurator is door ons met zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid (van het gebruik) daarvan kan niet worden ingestaan. HEVO aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor gebruikmaking van de via de website van HEVO opgevraagde kostenconfigurator.

Ilona Canters-Gloudemans

Wilt u de renovatiekostenconfigurator kosteloos ontvangen?

Stuur een e-mail naar Ilona Canters-Gloudemans en u ontvangt deze met toelichting in uw mailbox. Geef aan of u de versie primair onderwijs of voortgezet onderwijs wenst te ontvangen.

Heeft u een inhoudelijke vraag over de configurator? Neem dan contact op met onze experts

Deel deze pagina via