Menu

3 oktober 2018

Nieuw gratis benchmarkonderzoek exploitatiekosten onderwijshuisvesting

Hoe duur is uw schoolgebouw eigenlijk?

Denkt u ook dat de exploitatie van uw schoolgebouw een grote kostenpost is? Maar hoe zeker weet u dat eigenlijk? Uiteraard drukt de gebouwexploitatie flink op de begroting. Maar is dat afwijkend met vergelijkbare scholen? En valt er nog winst te behalen? Om daar een helder antwoord op te krijgen, voeren wij ons vierde benchmarkonderzoek exploitatiekosten in het onderwijs uit. U krijgt daarbij de unieke kans om kosteloos inzicht te krijgen in uw financiële prestaties in huisvestingsexploitatie. Zo krijgt u kostbare informatie in handen om nog beter te sturen op de huisvestingskosten.

Meten is weten!

In het benchmarkonderzoek vergelijken wij met duidelijke parameters uw exploitatiekosten, energieverbruik en kwaliteit van de huisvesting met die van collega-scholen. Zo krijgt u helder in beeld waar u al goed presteert en op welke terreinen verbeteringen mogelijk zijn. Direct na het invullen van het onderzoek, kunt u uw persoonlijke benchmarkrapportage downloaden. Daarmee krijgt u snel inzicht op welke gebieden u uw huisvestingsexploitatie kunt verbeteren, verduurzamen en professionaliseren. Waarom we dit doen? Omdat we het belangrijk vinden dat uw school duurzaam en goed te exploiteren is. Want ook dat draagt wezenlijk bij aan goed onderwijs!

Wie, wat en waarom?

Wij presenteerden zeven jaar geleden het allereerste benchmarkonderzoek voor onderwijshuisvesting. Veel onderwijsorganisaties hebben daar hun voordeel mee gedaan. Maar voor de betrouwbaarheid van de benchmark is het belangrijk om te werken met actuele gegevens. Daarom voeren wij het vierde grootschalig benchmarkonderzoek uit onder scholen in het primair, speciaal en voorgezet onderwijs. Hoe meer scholen meewerken, hoe beter en betrouwbaarder de resultaten! Daarom stellen we het erg op prijs als u mee wilt werken aan deze benchmark.

Kleine moeite, groot plezier!

In slechts 30 minuten vult u het online onderzoek in op een moment dat het u uitkomt. Uiteraard gebeurt dit in een beveiligde en afgeschermde omgeving. Uw gegevens worden anoniem in het onderzoek verwerkt. Meteen na uw deelname, kunt u uw persoonlijke benchmarkgegevens downloaden. Heeft u nog vragen? Dan beantwoorden we die graag.

Ilona Canters-Gloudemans

Meer weten over dit benchmarkonderzoek?

Neem dan contact op met Ilona Canters-Gloudemans, telefoon (073) 6 409 409

Willem Adriaanssen

Of neem contact op met

Willem Adriaanssen, telefoon (073) 6 409 409

Deel deze pagina via