Menu

8 maart 2017

Nieuwbouwkosten-configurator 2017

Met de update van het Kwaliteitskader Huisvesting, dé standaard om passende onderwijshuisvesting vorm te geven, was er vanuit de markt behoefte om de kosten hiervoor inzichtelijk te krijgen. HEVO doet hiertoe een handreiking met de update van de Nieuwbouwkostenconfiguratoren Primair Onderwijs 2017 en Voortgezet Onderwijs 2017. Met slechts enkele ‘drukken op de knop’ is inzichtelijk te maken wat een schoolgebouw - dat voldoet aan de minimale wettelijke eisen van het Bouwbesluit 2015 - met of zonder de eisen van het Kwaliteitskader kost.

Daarnaast moet vanaf 2020 alle nieuwbouw van schoolgebouwen op grond van Europese regelgeving bijna energie neutraal (BENG-scholen) worden gerealiseerd. In het instrument is deze BENG-optie apart te selecteren en toe te voegen aan de benodigde investeringskosten per m² brutovloeroppervlak. In de tool zijn ook aanvullende wensen (boven Bouwbesluit-eisen) naast de eisen uit het Kwaliteitskader PO en VO financieel door te rekenen. 

HEVO hoopt hiermee bij te dragen aan een eerlijke en open discussie betreffende de kosten voor passende onderwijshuisvesting en een hulpmiddel te bieden om op gemeentelijk niveau te komen tot een reële gemeentelijke bijdrage in de kosten voor nieuwbouw en renovatie van schoolgebouwen.

Update 2017

Vanaf 1 februari 2017 is de Nieuwbouwkostenconfigurator 2017 beschikbaar, een versie waarin de meest recente ontwikkelingen zijn verwerkt. Schoolbesturen en gemeenten kunnen de Nieuwbouwkostenconfigurator 2017 kosteloos bij ons opvragen.

De kostenconfigurator is door ons met zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid (van het gebruik) daarvan kan niet worden ingestaan. HEVO aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor gebruikmaking van de via de website van HEVO opgevraagde kostenconfigurator.

Ilona Canters-Gloudemans

Wilt u de nieuwbouwkostenconfigurator kosteloos ontvangen?

Struur een mail naar Ilona Canters-Gloudemans en u ontvangt deze met toelichting in uw mailbox. Geef aan of u de versie primair onderwijs of voortgezet onderwijs wenst te ontvangen.

Heeft u een inhoudelijk vraag over de configurator? Neem dan contact op met onze experts

Deel deze pagina via