Menu

6 december 2017

Nieuwbouwkosten- configurator 2018

Met de update van de Nieuwbouwkostenconfiguratoren Primair Onderwijs 2018 en Voortgezet Onderwijs 2018 is inzicht te krijgen in de benodigde investeringen voor de nieuwbouw van een onderwijsgebouw in PO en VO op basis van de normvergoeding.

Update: klik hier voor de nieuwbouwkostenconfigurator 2020.


Met slechts enkele ‘drukken op de knop’ is inzichtelijk te maken wat een schoolgebouw - dat voldoet aan de minimale wettelijke eisen van het Bouwbesluit 2015 - met of zonder de eisen van het Kwaliteitskader Huisvesting kost.

Daarnaast moet vanaf 2021 alle nieuwbouw van gebouwen op grond van Europese regelgeving bijna energie neutraal (BENG) worden gerealiseerd. In het instrument is deze BENG-optie apart te selecteren en toe te voegen aan de benodigde investeringskosten per m² brutovloeroppervlak. In de tool zijn ook aanvullende wensen (boven Bouwbesluit-eisen) naast de eisen uit het Kwaliteitskader Huisvesting PO en VO financieel door te rekenen.

HEVO hoopt hiermee bij te dragen aan een eerlijke en open discussie betreffende de kosten voor passende onderwijshuisvesting en een hulpmiddel te bieden om op gemeentelijk niveau te komen tot een reële gemeentelijke bijdrage in de kosten voor nieuwbouw en renovatie van schoolgebouwen.

UPDATE 2018

Vanaf heden is de Nieuwbouwkostenconfigurator 2018 beschikbaar, een versie waarin de meest recente ontwikkelingen zijn verwerkt. Schoolbesturen en gemeenten kunnen de Nieuwbouwkostenconfigurator 2018 kosteloos bij ons opvragen.

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke wijze dan ook zonder uitdrukkelijke toestemming van HEVO B.V.

De kostenconfigurator is door ons met zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid (van het gebruik) daarvan kan niet worden ingestaan. HEVO aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor gebruikmaking van de via de website van HEVO opgevraagde kostenconfigurator.

Ilona Canters-Gloudemans

Wilt u de nieuwbouwkostenconfigurator kosteloos ontvangen?

Stuur een e-mail naar Ilona Canters-Gloudemans en u ontvangt deze met toelichting in uw mailbox. Geef aan of u de versie primair onderwijs of voortgezet onderwijs wenst te ontvangen.

Heeft u een inhoudelijke vraag over de configurator? Neem dan contact op met onze experts

Deel deze pagina via