Menu

20 december 2018

Nieuwbouwkosten- configurator 2019

Met de update van de Nieuwbouwkostenconfiguratoren is inzicht te krijgen in de benodigde investeringen voor de nieuwbouw van een onderwijsgebouw in PO, VO en (V)SO op basis van de normvergoeding.

Update: klik hier voor de nieuwbouwkostenconfigurator 2020.


Met slechts enkele ‘drukken op de knop’ is inzichtelijk te maken wat een schoolgebouw - dat voldoet aan de minimale wettelijke eisen van het Bouwbesluit 2015 - met of zonder de eisen van het Kwaliteitskader Huisvesting kost.

Daarnaast moet vanaf 2020 alle nieuwbouw van gebouwen op grond van Europese regelgeving bijna energieneutraal (BENG) worden gerealiseerd. Echter is de nieuwe bepalingsmethodiek nog niet beschikbaar in rekensoftware, zodat we dit inzicht nu nog niet kunnen bieden. Wel hebben we de optie ENG opgenomen in het instrument.

HEVO hoopt hiermee bij te dragen aan een eerlijke en open discussie betreffende de kosten voor passende onderwijshuisvesting en een hulpmiddel te bieden om op gemeentelijk niveau te komen tot een reële gemeentelijke bijdrage in de kosten voor nieuwbouw en renovatie van schoolgebouwen.

UPDATE 2019

Vanaf heden is de Nieuwbouwkostenconfigurator 2019 beschikbaar, een versie waarin de meest recente ontwikkelingen zijn verwerkt. Schoolbesturen, gemeenten en andere belanghebbenden kunnen de Nieuwbouwkostenconfigurator 2019 kosteloos bij ons opvragen.

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke wijze dan ook zonder uitdrukkelijke toestemming van HEVO B.V.

De kostenconfigurator is door ons met zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid (van het gebruik) daarvan kan niet worden ingestaan. HEVO aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor gebruikmaking van de via de website van HEVO opgevraagde kostenconfigurator.

Ilona Canters-Gloudemans

Wilt u de nieuwbouwkostenconfigurator kosteloos ontvangen?

Stuur een e-mail naar Ilona Canters-Gloudemans en u ontvangt deze met toelichting in uw mailbox. Geef aan of u de versie PO, VO of (V)SO wenst te ontvangen.

Heeft u een inhoudelijke vraag over de configurator? Neem dan contact op met onze experts

Deel deze pagina via