16 september 2019

Al van jongs af aan was duidelijk waar mijn interesses lagen. Waar menig meisje in de kleuterklas uren doorbracht in de ‘poppenhoek’, was ik druk bezig met het realiseren van mijn eerste bouwprojecten, weliswaar van houten blokken, in de ‘bouwhoek’. Na mijn middelbareschooltijd wilde ik dan ook architect worden; ik ging bouwkunde studeren aan de TU/e.

Echter, na een jaar bouwkunde gestudeerd te hebben besefte ik dat de richting architectuur totaal niet in mijn straatje paste. Het bedenken van concepten voor je ontwerp en iedere ontwerpkeuze onderbouwen maakte dat ik niet gelukkig werd. Ik wilde iets gaan doen op het gebied van de bebouwde omgeving waarvan ik energie kreeg. Gedurende mijn bachelor begon ik me steeds meer te interesseren voor het vastgoed. Om me hier verder in te verdiepen koos ik de master ‘Urban Systems and Real Estate’. Hier kon ik zelf de keuze maken voor mijn vakkenpakket en ik merkte dat ik met name koos voor vakken die te maken hadden met ‘Real Estate’. Mijn interesse voor kantoren, hun werkplekconcepten en hoe deze kunnen bijdragen aan het verbeteren van de werkomgeving nam toe. Door een scriptie te schrijven - met de titel: ‘location choices for face-to-face interactions in academic buildings’ - ontwikkelde ik mezelf op dit vlak. Ik onderzocht in welke typen ruimten verschillende soorten interacties plaatsvonden met als doel te kunnen bepalen welke ruimten belangrijk zijn om bepaalde soorten interacties goed te kunnen faciliteren.

De keuze voor een bedrijf

Met nog ongeveer drie maanden afstuderen in het vooruitzicht, begon ik na te denken over mijn volgende stap. ‘Bij welk bedrijf/organisatie wil ik na mijn afstuderen gaan werken?’. Het werd mij snel duidelijk dat ik graag wil werken bij een bedrijf dat niet té groot is, dat opereert in een breed scala aan werkvelden en geen grote gelaagdheid kent in de organisatiestructuur. Bovendien was ik erg geïnteresseerd in het bouwproces achter de schermen, aangezien dit niet aan bod kwam tijdens mijn studie.
Omdat ik benieuwd was naar het aanbod op de arbeidsmarkt, heb ik regelmatig de vacatures bekeken die via LinkedIn in mijn inbox belandden. Opeens verscheen daar de vacature ‘junior projectleider/adviseur’ bij HEVO. De functieomschrijving sprak mij enorm aan. Nadat ik de hele website had doorgespit wist ik het zeker; HEVO ‘ticks all my boxes’. Ondanks dat ik nog aan het afstuderen was besloot ik te solliciteren. Deze kans wilde ik niet aan mij voorbij laten gaan. Zo gezegd, zo gedaan. De motivatiebrief en cv werden opgestuurd en na een paar gesprekken kreeg ik het verlossende antwoord. Vanaf 1 juni 2018 zou ik bij HEVO aan de slag gaan als junior projectleider/adviseur.

HEVO

HEVO is vooral werkzaam in de publieke sector binnen de werkvelden onderwijs, gemeenten, kantoren, bedrijfshuisvesting, sportzorg en multifunctionele accommodaties. Wat mij erg aanspreekt (en wat ik van tevoren nog niet wist) is dat je bij HEVO helemaal vrij wordt gelaten in je persoonlijke ontwikkeling. Zo kun je er bijvoorbeeld voor kiezen om je meer te richten op advieswerk, meer op projectmanagement of juist een combinatie van beide. Wil je je graag breed oriënteren of heb je interesse in een specifiek werkveld? Alles kan bij HEVO, je staat zelf aan het roer. Wat HEVO daarnaast uniek maakt is dat zij Risicodragend Projectmanagement biedt. De opdrachtgever krijgt hierbij zekerheid op prijs, planning én kwaliteit. Alle risico’s liggen bij HEVO. Als dat geen uitdaging is!

Begeleiden fusiegemeente

Het afgelopen jaar heb ik bij HEVO aan verschillende advies- en bouwmanagementklussen gewerkt. Zo ben ik begonnen met de fusie van een gemeente, waarbij vijf gemeenten gingen fuseren tot één gemeente. We zijn gestart met de initiatieffase, waarin na een uitgebreide variantenstudie een voorkeursscenario is gekozen waarbij twee bestaande gemeentehuizen hergebruikt kunnen worden. Eén van de bestaande gemeentehuizen kan gaan dienen als ‘bestuurlijk en ambtelijk hart’ en het andere gemeentehuis als het ‘publieke hart’. Daarna volgde de definitiefase en hierna hadden we ongeveer negen maanden totdat het project gereed moest zijn. Tijdens deze fase heb ik samen met een collega het Programma van Eisen opgesteld. Vervolgens werd gestart met de ontwerpfase en tegelijkertijd deden we de aanbesteding voor een aannemer omdat we dit ontwerptraject (om tijd te winnen) gingen doorlopen met een bouwteam. Vanuit een vlekkenplan werd gewerkt aan het Voorlopig Ontwerp, wat uiteindelijk leidde tot het Definitief Ontwerp. Na de ontwerpfase kon gestart worden met de uitvoering en als extra uitdaging moest de verbouwing van het gemeentehuis plaatsvinden ‘met de winkel open’. Iedere fase werd een gedeelte van het gemeentehuis afgesloten, waarna medewerkers verhuisden naar een andere werkplek. Het is gelukt om het nieuwe gemeentehuis op tijd op te leveren!

Businesscase kantoor

Voor een kantoor in Hoorn heb ik samen met een collega een businesscase uitgewerkt. Het bedrijf dat eigenaar was van het pand had zelf nog maar de helft van de ruimte nodig. Dit betekende dat de andere helft van het kantoorpand leeg kwam te staan. Het bedrijf wenste in dat gedeelte een ‘huis voor de stad’ te realiseren. Het idee was ketenpartijen en partners te vinden die met een maatschappelijk doel werken aan een betere stad. De partijen zouden hierbij hun eigen kantoordeel krijgen, maar faciliteiten zoals een vergadercentrum, werkcafé en ontvangstruimte zoveel mogelijk delen. Daarnaast waren er nog twee andere mogelijke scenario’s denkbaar, waarbij één scenario uitging van leegstand en het andere van standaard verhuur. Met standaard verhuur wordt hier bedoeld dat het kantoor via een makelaar in de markt wordt gezet en dat per (deel van een) verdieping wordt verhuurd. Na het bepalen van de uitgangspunten, het maken van vlekkenplannen en het doen van verschillende onderzoeken was het tijd voor de berekening. Het was heel leuk om er uiteindelijk achter te komen dat het scenario ‘huis voor de stad’ het meeste geld zou opleveren.
Afbeelding: vlekkenplan leegstaand kantoordeel

Herhuisvesting kantoor

Daarnaast heb ik samen met een collega het projectmanagement gedaan van de herhuisvesting van projectontwikkelaar ‘Synchroon’. De duurzaamheidsambities van Synchroon waren helder, namelijk het kantoor volledig circulair uitvoeren. Als locatie heeft Synchroon gekozen voor het WTC in Utrecht, het eerste gebouw met het WELL Building Standard-certificaat. Samen met het bouwteam is uiteindelijk gekomen tot een ontwerp waarin maar liefst 800 planten zijn verwerkt. Het was ontzettend inspirerend en leerzaam om mee te werken aan een project waarbij de duurzaamheidsambities zo hoog lagen.

Zelfstandig aan de slag

Buiten bovenstaande projecten die ik samen met een collega heb gedaan ben ik inmiddels ook al zelfstandig projectleider bij een project. Uiteraard is er altijd een senior projectmanager die een oogje in het zeil houdt, maar het project draai ik momenteel grotendeels zelfstandig. Het project gaat over een bedrijf dat in alle panden in Nederland een nieuw werkplekconcept wil introduceren. Samen met de architect en de managers van de verschillende afdelingen komen we, binnen de vooraf vastgestelde kaders, tot een Definitief Ontwerp. Het kantoor bestaat uit vijf bouwlagen en ook hier geldt: verbouwen met de winkel open. Ik heb hiervoor een uitvoeringsplan en een faseringsplan gemaakt waarin tot in detail staat beschreven wanneer iedere medewerker naar een andere (tijdelijk) verdieping moet verhuizen en wanneer welke werkzaamheden zullen plaatsvinden. Begin november 2019 starten we met de uitvoering en dat is mijn favoriete fase. Het geeft me zoveel energie als uiteindelijk al die maanden van voorbereiding leiden tot een mooi project dat op tijd en binnen budget wordt gerealiseerd.

Mijn ontwikkeling stopt niet!

Behalve het werken aan inhoudelijke projecten hecht HEVO ook erg veel waarde aan je persoonlijke ontwikkeling. Binnen HEVO hebben we met een aantal trainees regelmatig trainingen waarbij we werken aan onze ontwikkelingsdoelen. Daarnaast worden er ook trainingen georganiseerd die wat meer standaard onderwerpen beetpakken zoals bijvoorbeeld ‘consultative selling’.

Ik ervaar HEVO als een super hecht team. Een team waarin samenwerken centraal staat. Dit gevoel wordt versterkt doordat er ook regelmatig activiteiten buiten werktijd worden georganiseerd. Zo hebben we een tijdje terug een lachcursus gedaan met alle vrouwen van HEVO en werd er een pubquiz georganiseerd op kantoor. Laten we daarbij maar snel vergeten dat wij met ons zelf samengestelde ‘trainee-team’ als een-na-laatste zijn geëindigd.

Tot slot

Denk je dat je veel geleerd hebt tijdens je studie? Dan heb je een jaar in de praktijk nog niet meegemaakt. Ik heb het afgelopen jaar al zo’n enorme groei doorgemaakt en ben betrokken geweest bij meerdere verschillende grote projecten. Tegelijkertijd is het projectmanagement vak een ‘old mans job’ en duurt het nog jaren voordat ik dit helemaal onder de knie hebt. Voorlopig vermaak ik me wel!

Dit artikel is gepubliceerd in de rubriek ‘1 jaar in de praktijk’ voor het blad van Service (vastgoed studievereniging van de TU).

Meer weten?

Neem dan contact op met:

Bel me terug