20 januari 2020

Miljardenmarkt van scholen is eenvoudiger dan u denkt

Congres 17 september 2020

Duizenden schoolgebouwen moeten in de komende jaren worden vervangen, gerenoveerd en verduurzaamd. Veel van de 10.000 scholen zijn sterk verouderd, hun gemiddelde leeftijd is zo’n 40 jaar. Daar komen de klimaatdoelstellingen nog bij. Bij de helft tot twee derde van de scholen zijn dringend ingrepen nodig. Bij een derde kunnen ze oplopen tot een kostenniveau gelijk aan nieuwbouw. Een miljardenmarkt dus.

De maatschappelijke noodzaak is groot. En complex door de versnippering, de gescheiden verantwoordelijkheden en de gescheiden geldpotten waaruit deels ook salarissen van leraren betaald moeten worden. Waarvoor is de gemeente verantwoordelijk, waarvoor de school? Wie is de opdrachtgever voor wat? Sommige investeringen vragen een inzet van beide. Maar niet alle problemen hebben een probleemeigenaar. Denk aan de split incentive van de verduurzamingsopgave vanwege het Klimaatakkoord. Wat dan?

Wat kunnen gemeenten en schoolbesturen doen om hun gebouwen toekomstbestendig te maken, ondanks de complexe geldstromen? Hoe het zo te organiseren dat het geld efficiënt geïnvesteerd wordt. Welke bijdrage kunnen marktpartijen hieraan leveren? Hoe moeten zij hun marketing inrichten? Bij wie moeten ze zijn om een opdracht te krijgen, en dus een stukje van die miljardenkoek? Deze middag is een platform waarbij scholen, gemeenten en marktpartijen elkaar ontmoeten. En horen hoe ze deze opgave het beste kunnen aanpakken.

Gerhard Jacobs, partner HEVO, zal tijdens het congres ‘scholen een miljardenmarkt’ een toelichting geven op:  

  • Wat is de landelijke bouwopgave? Hoe groot is die en hoe zit die in elkaar?
  • Welke investeringsscenario’s zijn vanuit overheidswege denkbaar? Schuivende panelen in stelsel/wettelijk kader. Hoe kan het tempo omhoog? Hoe organiseer je deze enorme opgave?
  • Hoe kan de markt dit het beste aanpakken?
  • Hoe financier je de opgave? Hoe krijg je het geld op de juiste plek?

Ewoud van der Sluis, directievoorzitter HEVO, is de dagvoorzitter.

Meer weten?

Neem dan contact op met:

Bel me terug