Nieuws

#

Gemeenteraad Roermond unaniem akkoord met ambitieus IHP

HEVO heeft in opdracht van de gemeente het proces begeleid waarbij samen met 12 schoolbesturen en een afvaardiging van de kinderopvangorganisaties een…
11 juni 2020
#

Huisvesting voor speciaal onderwijs is echt speciaal

Het domein van speciaal onderwijs is bloeiend. Dat is eens te meer gebleken nadat de werking van de Wet passend onderwijs, die in 2014 inging, niet…
5 juni 2020
#

RPM-contract voor De Verbinding te Lent-Nijmegen

Het kindcentrum wil letterlijk verbinden tussen het traditionele onderwijs dat uitgaat van de lesmethodes en het innovatieve onderwijs dat uitgaat van…
2 juni 2020
#

Strategische kwaliteit voor kwantiteit

In Enschede ligt een enorme opgave om de schoolgebouwen up-to-date te krijgen. Het antwoord op deze opgave staat beschreven in een gezamenlijk…
1 juni 2020
#

Cascadecomplex Groningen: rijksverzamelkantoor verbouwd voor efficiënter gebruik

De uitdaging: verbouw een groot rijksverzamelkantoor, houd rekening met een uitgebreid Programma van Eisen én zorg dat de werknemers er geen last van…
28 mei 2020
#

Ruimte voor het leren en ontwikkelen van morgen

Met HEVO als risicodragend projectmanager vernieuwde STWT zes basisscholen tot moderne gebouwen die klaar zijn voor het basisonderwijs dat nu en…
28 mei 2020
#

Campusontwikkeling: van twee kanten naar een gedragen visie

Het laatste jaar neemt de belangstelling voor campussen toe. Steeds vaker wordt er door organisaties strategisch gekeken naar wat ze samen kunnen…
28 mei 2020
#

De intrinsieke motivatie achter verduurzaming

De Klimaatwet 2019 heeft de wettelijke basis gelegd voor tal van duurzaamheidsmaatregelen. De ‘sectorale routekaarten’ leggen vast hoe we de…
28 mei 2020
#

Contracten in de publieke omgeving van onderwijshuisvesting

Bij de vorming van IHP’s of bij het aangaan van de ontwikkeling van schoolgebouwen wordt steeds vaker overgegaan tot het sluiten van overeenkomsten…
28 mei 2020
#

Blog: circulair aanbesteden - deel 3

Circulariteit integreren in het aanbestedings­proces, hoe gaan we dat doen? Deel 3: de procedure en de criteria.
26 mei 2020
#

Zorgvastgoed bij HEVO

De komende jaren zal de vraag naar geschikt zorgvastgoed sterk groeien, in kwantitatieve en in kwalitatieve zin. Vanuit onze jarenlange ervaring met…
15 mei 2020
#

RPM-contract voor vmbo Het Element te Amersfoort

Het Element heeft middels het IHP van de gemeente Amersfoort de kans gekregen om vernieuwende huisvesting neer te gaan zetten. Momenteel is de school…
13 mei 2020