Nieuws

#

Aanbesteding realisatie van duurzame, energieneutrale en circulaire nieuwbouw Aeres Hogeschool Almere van start

Op het Floriade-terrein in Almere vindt in 2020 en 2021 de nieuwbouw van de duurzame Aeres Hogeschool Almere plaats. Het bestek/Technisch Ontwerp voor…
15 januari 2020
#

Vernieuwend onderwijs in Kindcentrum De Uitdaging Nijmegen

Het kindcentrum biedt optimaal ruimte aan vernieuwend onderwijs waarbij maximaal gebruik wordt gemaakt van de ruimte in dit multifunctionele gebouw.
14 januari 2020
#

Recordjaar HEVO met 288.000 m2 kantoorhuisvesting!

Terugkijkend op 2019 en onze activiteiten voor kantoorhuisvesting is onze conclusie dat 2019 een fantastisch jaar voor HEVO was.
13 januari 2020
#

Leerlingenaantallen speciaal onderwijs blijven stijgen

Uit onze analyse najaar 2019 bleek reeds dat de ‘doelen’ van Passend Onderwijs niet gehaald werden. In plaats van een daling van het leerlingenaantal…
7 januari 2020
#

Onderwijshuisvesting 'het kind van de rekening'?

In 2018 is het huisvestingsvoorstel van PO-raad, VO-raad en VNG ingediend bij het ministerie van OCW, met als doel een slimme en gestructureerde…
9 december 2019
#

Nieuwe drempelbedragen aanbestedingen per 1 januari 2020

De drempelbedragen zijn voor het eerst sinds jaren naar beneden bijgesteld en gelden voor alle lidstaten voor 2 jaar: vanaf 1 januari 2020 tot en met…
6 december 2019
#

Stoere transformatie van waardevol erfgoed

Greswarenfabriek Reuver: in gesprek met Debbie Heesakkers en Luc Drost van de gemeente Beesel en Paul Slegers van Stichting Onderwijs Midden-Limburg.
3 december 2019
#

Nieuwbouw voor De Uitdaging

Het nieuwe Kindcentrum De Uitdaging ligt prominent te glanzen in de late oktoberzon. Met zijn opvallende V-vorm omarmt hij de nieuwe wijk in aanbouw.…
3 december 2019
#

Woningcorporatie en zorgorganisatie realiseren samen zorgvastgoed in Ridderkerk

Partijen hebben een huurovereenkomst gesloten voor een nieuw te bouwen complex in Ridderkerk. HEVO heeft in opdracht van beide partijen de…
3 december 2019
#

Samen financieren en uitvoeren van een duurzaam IHP

Gemeenten en scholen in Nederland zijn actief bezig om IHP’s op te stellen. Hieruit volgen de investeringen voor de vernieuwing van het…
3 december 2019
#

Circulariteit integreren in het aanbestedingsproces: hoe gaan we dat doen?

Het streven is een energieneutrale gebouwde omgeving in 2050 conform de Europese afspraken. Om dit te kunnen realiseren moeten we echt nu al met…
3 december 2019
#

Neurowetenschap toont onbewuste huisvestingsbehoefte van leerlingen

HEVO heeft, in samenwerking met Neurensics (gelieerd aan de Universiteit van Amsterdam), het initiatief genomen om - vrij onorthodox - de relatie…
3 december 2019