Nieuws

#

Monumentale villaschool in het Haagse duin: VCL

In de villa waarin het Vrijzinnig-Christelijk Lyceum in Den Haag bijna negentig jaar geleden startte, wordt nog steeds lesgegeven. Bouw daar een…
22 mei 2019
#

Gedeeld belang tussen exploitanten en vastgoedfinancier

Gedeelde belangen, de vijf belangrijkste: gebruikersgericht, betaalbaar, duurzaam, risicobeheersing en continuïteit.
22 mei 2019
#

Bent u klaar voor energielabel C?

Kantoorhuisvesting dient in de komende jaren aan steeds strengere eisen te voldoen. Zo geldt in 2023 een wettelijke verplichting dat…
22 mei 2019
#

Businesscase voor gezonde en circulaire gebouwen

Er is een businesscase ontwikkeld die financiële consequenties van cradle-to-cradle geïnspireerd bouwen inzichtelijk maakt. Deze businesscase is uniek…
16 mei 2019
#

Klimaatakkoord routekaarten onderwijs

In opdracht van de PO-Raad en de VO-Raad hebben wij de sectorale routekaarten, behorende bij de klimaatopgave, doorgerekend op effectiviteit naar een…
10 mei 2019
#

Blog: Het toekomstbestendig maken van de mbo-instellingen in Nederland

Kijkend met een vastgoedbril op, maar bovenal een onderwijskundige en maatschappelijke bril, is het de vraag wat de komende jaren de strategische…
9 mei 2019
#

96 nieuwe zorgwoningen in Leeuwarden

Noorderbreedte en HEVO hebben de definitieve overeenkomst getekend voor ontwikkeling en realisatie van een nieuw woonzorgcomplex in de wijk De…
8 april 2019
#

Aanbesteden van huisvesting in een markt die sterk in beweging is; een onzekere factor

Het tekort aan geschikte uitvoerende bedrijven om projecten te verwezenlijken en het werkvolume dat er momenteel ligt bij deze bedrijven, zorgen…
4 april 2019
#

HEVO actief als ontwikkelaar voor de zorg

Met de groeiende vraag naar geschikt zorgvastgoed nemen we een nieuwe positie in. Naast onze rol als adviseur en projectmanager, ontwikkelen we nu ook…
25 maart 2019
#

HEVO Interim voor de bouw- en vastgoedsector

Met HEVO Interim B.V. komen wij tegemoet aan de personele behoefte in de bouw- en vastgoedsector om interim-vacatures snel en zorgvuldig in te vullen.
21 maart 2019
#

Blog: het opschortingsrecht van de opdrachtgever versus het retentierecht van de aannemer

In de bouw wordt regelmatig gediscussieerd over het opschortingsrecht van de opdrachtgever en het retentierecht van de aannemer. Maar wat als beide…
19 maart 2019
#

Blog: ‘Het klimaat’, maar dan concreet

Klimaatconferentie, klimaatakkoord en klimaattafels… Rond de jaarwisseling was er een enorme drukte rondom het klimaat. Drukte, maar helaas te weinig…
18 maart 2019