Nieuws

#

De ultieme match tussen gebouw, verhaal en locatie

Nieuwbouw Aeres Hogeschool Almere: in gesprek met directeur Wil Bekkering, die met trots terugkijkt op een proces waarin vanuit enthousiasme werd…
16 december 2021
#

Een pilot van 1.000 m² bij Luchtverkeersleiding Nederland

De uitdaging: maak een huisvestingsvisie en een meerjarenhuisvestingsplan voor LVNL en richt één verdieping van 1.000 m² in als pilot voor…
16 december 2021
#

Sociale werk- en ontwikkelbedrijven: de transitie van productiegericht naar mensgericht

Om goede gebouwen te maken voor sociale ontwikkelbedrijven is een mensgerichte benadering nodig. De leer- en werkomgeving verdient meer aandacht. Er…
16 december 2021
#

Een gezonde MFA: helder samenwerkingsmodel met sluitende businesscase

De ontwikkeling en exploitatie van MFA’s is vaak een worsteling. Met behulp van een goede ‘businesscase’ vooraf zijn teleurstellingen in de toekomst…
16 december 2021
#

Klimaatadaptief bouwen: risico’s beheersen, kansen benutten

We moeten ons voorbereiden op de klimaatverandering door klimaatadaptief te bouwen. En dat gaat verder dan de gevel van een gebouw.
16 december 2021
#

Tien jaar bouwen, renoveren en herinrichten op de campus van de Hotel Management School Maastricht

Een campus inrichten is een kwestie van een lange adem. De studentenhuisvesting van de HMSM en de herinrichting van het omliggende park werden dit…
16 december 2021
#

HEVO: het kantoor na corona, voor ieder zintuig een verbetering

Geïnspireerd door het hybride werken, onze visie op werken én de nieuwe werkvormen die we ons eigen hebben gemaakt tijdens de coronaperiode, gaan we…
16 december 2021
#

Kleinschalige zorg en veel privacy in Het Zonnehuis

Het oude Zonnehuis in Doorn wordt vervangen door drie nieuwe panden om cliënten kleinschalige zorg aan te bieden. Sjaan Phielix is een van de eerste…
16 december 2021
#

Hybride werken ís de toekomst

Corona heeft het ‘kantoor’ voorgoed veranderd. Digitaal, plaats- en tijdonafhankelijk werken zijn in sneltreinvaart omarmd. De verschillende feiten en…
16 december 2021
#

Relatiemagazine najaar 2021

Tweemaal per jaar geeft HEVO het relatiemagazine 360° uit. In iedere editie staat een actueel thema centraal. Het thema van deze editie is…
15 december 2021
#

Wonen voor de 80-plussers

De vraag naar geschikte ouderenhuisvesting blijft verder groeien. Door trends ontstaat een gevarieerde vraag naar ‘wonen en zorg’. Om de groeiende…
15 december 2021
#

Update HEVO-kostenconfiguratoren, versie 2022

De vertrouwde HEVO-kostenconfiguratoren zijn weer geüpdatet. Er zijn twee versies beschikbaar, namelijk een nieuwbouw- en een renovatie-variant.
10 december 2021