Menu

15 januari 2017

Onderhoud biedt kansen om te verduurzamen

Scholen in het primair- en voortgezet onderwijs krijgen steeds meer verantwoordelijkheid als het gaat over de exploitatie van hun schoolgebouwen. Door onderhoud goed te organiseren en de juiste keuzes te maken kunnen kosten worden bespaard. Hierdoor ontstaan er kansen om tegelijkertijd een stap te maken in het verduurzamen van de huisvesting.

Onderhoud van schoolgebouwen heeft als belangrijkste doel het in stand houden van gebouwen en installaties.

Door onderhoud te koppelen aan het operationele proces van een school, kan tot wel 15% worden bespaard op onderhoudskosten.

Ondanks deze besparing blijft het voor bestuurders, maar ook voor onderhoudstechnici, lastig om keuzes te maken en de juiste prioriteiten te stellen, omdat zij vaak vanuit hun eigen standpunt lastig het geheel kunnen overzien.

Met een integrale aanpak ontstaat er ruimte voor duurzame keuzes, die de kwaliteit van de huisvesting op lange termijn borgen

Het uitgebreide artikel dat in de januari editie van Schoolfacilities verscheen, leest u hier.

Deel deze pagina via

Lees alles over

Gerelateerde thema's