Menu

2 april 2019

Risicodragend Projectmanagement-contract voor het Willem de Zwijger College in Bussum

Stichting Interconfessioneel (rk/pc) Voortgezet Onderwijs in het Gooi

Het Willem de Zwijger College is een school voor havo, atheneum en gymnasium. De school is gelegen in de fraaie wijk Spieghel te Bussum. Dit is een van de oudste villaparken in Nederland, ontwikkeld tussen 1870 en 1940. In deze wijk is het college omstreeks 1920 ontstaan vanuit één van de villa’s. Het gebouw is de afgelopen eeuw steeds verder verbouwd, uitgebreid en delen ervan zijn gesloopt.

Door de uitbreidingen is het gebouw intern ‘versnipperd’, met een onduidelijke hoofdstructuur. Hierbij mist het een duidelijk centraal hart en zijn de klaslokalen erg krap geworden. Looplijnen zijn lang en onderwijskundig verwante vakken liggen niet bij elkaar. Dit heeft directe gevolgen voor personele inzet, denk aan extra ondersteunend personeel voor de binas-vakken. Er is inmiddels de afweging gemaakt dat door een grondige aanpak - lees: ‘vernieuwbouw’ - de levensduur van het gebouw met minimaal 30 jaar kan worden verlengd. Dat betekent dat het gebouw bouwkundig, onderwijskundig en qua wettelijke eisen (energie, binnenmilieu etc.) conform het Bouwbesluit 2015 aan de eisen van deze tijd kan worden aangepast.

Aan de gevel van het gebouw gaat niets wijzigen, de vernieuwbouw zal grotendeels inpandig plaatsvinden, zodat het karakter van het fraaie college in de wijk gewaarborgd blijft.

We gaan dit project risicodragend uitvoeren, waarbij de school zekerheid op prijs, planning én kwaliteit krijgt, inclusief invloed op het proces. Bovendien blijven we tot vijf jaar na de oplevering betrokken bij en verantwoordelijk voor het onderhoud.

Jan Bonnemaijers

Meer weten over dit project?

Neem dan contact op met Jan Bonnemaijers, telefoon (073) 6 409 409

Deel deze pagina via