Menu

9 januari 2019

Ron van Bloois partner bij HEVO

Ron van Bloois is per 1 januari 2019 benoemd tot partner.

Ron van Bloois zal zich als partner in het bijzonder richten op het verder uitbouwen van de activiteiten in de wereld van de ‘Investors’. Door de toegenomen internationalisering zoeken - naast de gevestigde orde - buitenlandse beleggers naar alternatieve assetcategorieën om in te beleggen (zorg, onderwijs, studentenhuisvesting en ‘thematic investments’). HEVO speelt in het publieke en private domein een waardevolle, verbindende rol als consultant en risicodragende partij. 

Ron heeft een ontwikkelaars- en beleggersachtergrond en een ‘purpose’ om toekomstbestendige oplossingen te creëren in de gebouwde omgeving. Hij heeft een rijk trackrecord en netwerk opgebouwd in met name de (zorg)vastgoedsector. Daarnaast heeft hij diverse ontwikkelingen in (semi) commercieel vastgoed geïnitieerd en geleid. Sinds 2012 is Ron verbonden aan de Amsterdam School of Real Estate als gastdocent over de onderwerpen (zorg)vastgoedfinanciering en businesscases. De afgelopen jaren was Ron als ‘Domeinleider Zorg’ veelvuldig schrijver van artikelen, spreker op landelijke congressen en actief in het veld op boardroomniveau bij strategische (vastgoed)vraagstukken.

Klik hier voor meer informatie over ‘investment’.

Ron van Bloois

Meer weten?

Neem dan contact op met Ron van Bloois, telefoon (073) 6 409 409

Deel deze pagina via