Menu

1 mei 2018

Samen Aangenaam Ouder Worden

‘Wij geloven niet in panden met drempels’

Blueprint Group ontwikkelt woon(ontzorg)projecten in dorpen en steden zodat oudere echtparen in een ruim appartement met zorg op maat aangenaam revalideren of samen ouder worden. Met als motto ‘Samen Aangenaam Ouder Worden’ beloof je heel wat. Hoe doen ze dat? Waarom zetten ze wonen voor zorg? Hoe zien ze hospitality? En wat willen ze voor elkaar krijgen in de toekomst? Directeur Matthijs Wolters vertelt er meer over.

Wat willen jullie bereiken?

Met Blueprint Group willen we een blauwdruk maken voor alternatieven in de tijdelijke of langdurige zorg. Niet per definitie beter dan reguliere zorg, maar anders en kleinschalig. De zorgmarkt voor senioren is flink in opkomst. Ja, er komen meer ouderen maar veel van die ouderen hebben niet direct zorg nodig. Dat komt vaak pas na de leeftijd van 75, 80 jaar. Het begint met kleine lichamelijke of geestelijke gebreken, en dan gaat het soms langzaam van ‘iets vergeten’ naar psychogeriatrische zorg. In een tijdsbestek van zes tot acht jaar. Binnen onze concepten is het belangrijk dat bewoners zich veilig voelen en dat ze de regie over hun leven houden. Daarmee willen we binnen enkele jaren de grootste Nederlandse aanbieder te zijn op het gebied van verzorgd wonen, (psycho)geriatrische zorg en eerstelijnsverblijf.

Wat hebben jullie te bieden?

Je kunt de markt indelen in een piramide met bovenaan het hogere segment, daaronder het middensegment en onderaan zit de sociale woningbouw en zorg. Het hogere segment is voor ons niet interessant. In het sociale segment hebben mensen zo’n dertig tot vijftig euro per dag te besteden. Daarvoor hebben wij in Zuid-Nederland bijvoorbeeld Zorghuis Nederland, waar je spreekwoordelijk vaak de slingers ophangt. In Noord-Nederland zijn mensen nuchterder en zij kunnen terecht bij ’t Huys. Allemaal plaatsen waar mensen zorg krijgen in een kleinschalige setting. Herstelzorg Nederland staat los van het inkomen, het gaat daar om verzekerde zorg voor veelal 65-plussers. We zien dat als op-weg-naar-huis-zorg.

Wat is jullie uitgangspunt in zorg?

Vanuit ons concept streven we naar een vitale woon- en leefomgeving voor ouderen, met services, hospitality, eten, drinken, activiteiten en aandacht. Zorg is voor 70 procent aandacht. Je hoort niemand over een prachtige injectiespuit of uitstekende wondbehandeling. Iemand zegt wel dat het gezellig was, of dat de koffie goed was, het eten lekker of de mensen aardig. Een aanraking is belangrijk. Dat je oog en gevoel hebt voor mensen. Dan voel je je thuis. Wij zorgen voor een nieuw thuis voor mensen. Bij dat nieuwe thuis staat wonen voorop. Wij gaan uit van wonen met zorg en hotelmatige diensten in plaats van zorghotelmatige diensten. We willen de werelden van oprechte hoteldiensten en zorg kruisen.

Hoe zien jullie hospitality?

Dat begint bij weten wat mensen willen, en dat weet je door het ze te vragen. Op informatieavonden brengen wij alle wensen in kaart en proberen daar vervolgens rekening mee te houden. Binnen een bepaalde bandbreedte natuurlijk. Iemand kan aangeven dat hij graag op reis wil naar Hawaii maar het moet wel haalbaar zijn. We willen van onze bewoners weten wat ze willen eten en met wie ze willen wonen. Mensen kijken altijd klein naar hun directe woonomgeving en zoeken gelijkgestemden. Dat is vertrouwd, dat zijn ze gewend en daar voelen ze zich zeker bij.

Werkt jullie concept goed?

In korte tijd zijn we enorm gegroeid, van 24 locaties nu naar 40 locaties aan het eind van 2018 tot 60 locaties in 2020. Grootschalig zijn we echter niet. Iedere locatie is eigen en afgestemd op de prijs die we daarvoor vragen. We zorgen daarmee voor kleinschaligheid en betaalbaarheid op mooie locaties, niet alleen wat betreft zorg maar ook als het gaat om eten en drinken. Mensen zien ook altijd dezelfde gezichten, we hebben weinig verloop. Vanuit ons voornemen de leukste werkgever te zijn zorgen we voor goede primaire, secundaire en tertiaire arbeidsvoorwaarden. Medewerkers kunnen opleidingen volgen en we houden rekening met hun privésituatie.

Hoe maken jullie het werk leuk?

We hebben oog voor pech onderweg. Dat zorgt voor minder efficiency, maar ook voor meer loyaliteit. Het moet fijn zijn om ergens te zijn, voor de bewoner én voor de medewerker. Als management zitten we dicht op de medewerker en zien die niet als werknemer. Onze mensen werken autonoom en zijn zelfsturend. Wij zorgen ervoor dat zij optimaal zorg kunnen geven. Dat betekent dat ze zo min mogelijk vervelende dingen moeten doen. Administreren moet, maar als je daarvoor de juiste tools hebt is het minder erg. Zoals tablets die mee kunnen naar een bewoner of een administratie-applicatie die lijkt op WhatsApp. Dan voelt het niet als werk.

Hoe werkt het financieel?

Je moet denken in termen als gezonde winstgevendheid. Winst is altijd een moeilijk woord in de zorg, maar met verlies blijf je nooit lang bestaan. Een kloppende business case is essentieel. Zorg er bijvoorbeeld voor dat mensen in de juiste cao werken. Het verschilt of iemand volgens de cao in een horecabedrijf werkt of in een zorgbedrijf. En door wonen voorop te stellen, haal je woon- en zorgkosten uit elkaar. Door het woonkarakter van onze locaties zijn ze niet alleen geschikt voor mensen die zorg nodig hebben. Je kunt opschalen of afschalen, net wat nodig is. Wat niet nodig is, is niet zichtbaar. Dan moet je het in de basis goed doen. Niemand heeft behoefte aan drempels. Wij geloven dan ook niet in panden met drempels. Daardoor is ons vastgoed elke dag meer waard.

Hoe zien jullie de toekomst?

Nu is zo’n 5 procent particuliere zorg en dat gaat in de komende tien, vijftien jaar naar 20 tot 25 procent. Daar moet versneld meer ruimte voor komen en dat wordt nu nog niet volledig ondersteund door de politiek. We willen dit regelen, zonder tegen de schenen te schoppen van de politiek of reguliere zorginstellingen. Liever werken we samen.

Deel deze pagina via