14 november 2017

Samen in huisvesting: 'huweleuk'

Blog 3: juridisch puzzelen

De huidige maatschappelijke trends spreken over individualisering, diversiteit in leefstijlen en culturele variatie. Er zijn veel verschillen te overbruggen. Daarmee is er een beweging van standaardoplossingen naar maatwerk invulling in welzijn, onderwijs, zorg en wonen. Dit is ook zichtbaar in de huisvesting. En dat gaan we SAMEN doen.

Binnen huisvesting ontwaren we steeds meer vermenging van functies en samenwerkingsverbanden. Zijn bedrijfsverzamelgebouwen en woningen boven winkels gemeengoed, er komt steeds meer vermenging bij. Denk bijvoorbeeld aan sociale cafés gerund door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, de integrale kindcentra in de steden met onderwijs, kinderopvang en bijvoorbeeld de bibliotheek, en culturele bolwerken bij herbestemming van cultureel erfgoed. Dit vraagt om goede afspraken over het gebruik van, al dan niet gezamenlijke, ruimten.

Voordat een ‘samenlevingscontract’ opgesteld kan worden zijn er meer bruggen die gebouwd moeten worden. Wie is/wordt eigenaar van het pand en op welke manier kan een derde ruimten gebruiken: als mede-eigenaar, huurder? En als het pand voor het gebruik geschikt gemaakt moet worden, wie bepaalt wat er verbouwd gaat worden en wie betaalt dit?

Het samengaan onder één dak vraagt om zakelijke afspraken. Wanneer dit vooraf goed wordt ingestoken is het prettig samenleven. Deze afspraken kunnen worden onderscheiden in de volgende categorieën:

  1. Afspraken over het bouwproces: belangrijk is het (geschikt) maken van de huisvesting. Wie wordt opdrachtgever, welke rol krijgen gebruikers (mogen gebruikers meebeslissen), tot welk moment kunnen partners uitstappen? Doorgaans wordt dit vastgelegd in intentie- en samenwerkings-overeenkomsten.
  2. Afspraken over de eigendoms- en gebruiksstructuur: wie word(t)(en)
    eigena(a)r(en) van het pand (Vereniging Van Eigenaren), worden delen verhuurd of in gebruik gegeven, welke delen zijn voor individueel gebruik en welke delen voor gezamenlijk gebruik? Hiervoor zijn de koopovereenkomsten, huurovereenkomsten, gebruiksovereenkomsten, splitsingsakten.
  3. Afspraken over onderhoud, beheer en exploitatie: wordt energie gezamenlijk ingekocht, welke afspraken gelden met betrekking tot schoonmaak, beveiliging, en hoe worden de kosten verdeeld? Dit kan worden vastgelegd in overeenkomsten van medegebruik, beheer en exploitatie of door het oprichten van een beheerstichting.
  4. Afspraken over samen werken: denk bijvoorbeeld aan het opstellen van een gezamenlijke visie, de uitwisseling van personeel.


Samen onder één dak is leuk. Net als een huwelijk is het een levend bouwwerk, dat zowel veiligheid als avontuur kan bieden. Belangrijk is dat het op een goed fundament wordt gebouwd. De komende periode zal ik bovenstaande categorieën voor het fundament uitwerken in opvolgende artikelen.

Deel deze pagina via