Menu

30 september 2019

Blog: Slim verduurzamen van bestaand vastgoed

Verduurzaming van vastgoed; actueel thema met hoge urgentie. Als vastgoedeigenaar ontkom je er niet meer aan om actie te ondernemen. De ambtelijke verduurzamingsdoelstellingen vereisen actie van de vastgoedeigenaar, maar ook vanuit zelfopgelegde duurzaamheidsambities en motivatie gaan gemeenten, publieke kantooreigenaren en particulieren aan de slag met het verduurzamen van hun vastgoed.

Verduurzaming van vastgoed vraagt om een gedegen actieplan waarbij slimme en praktische combinaties worden gemaakt. Hierbij valt te denken aan het combineren van maatregelen rondom natuurlijke vervangingsmomenten en het totale gebouwenbestand om tot een strategische inkoop te komen.
Bij de strategische inkoop van producten en diensten ten behoeve van verduurzaming is het ook mogelijk om te kijken naar huisvestingsprojecten in de directe omgeving van het bestaande vastgoed. Zijn er projecten in de buurt waar producten vrijkomen die opnieuw kunnen worden ingezet in het gebouwenbestand? Of komen er juist bij uw huisvestingsprojecten producten vrij die elders ingezet kunnen worden?

Duurzaamheidsmaatregelen koppelen aan natuurlijke vervangingsmomenten

Alle onderdelen van een gebouw hebben een eigen technische levensduur: de tijdsperiode waarbinnen een onderdeel of gebouwelement goed voldoet aan de technische eisen. In 1994 is door Stewart Brand de technische levensduur van gebouwonderdelen in onderstaand schillenmodel gecategoriseerd. Op basis van de technische levensduur en het nodige onderhoud worden zogenoemde meerjarenonderhoudsplannen (MJOP’s) gemaakt. In deze plannen worden de onderhouds- en vervangingsopgaven voor de verschillende elementen tegen de tijd afgezet.

De onderhouds- en vervangingsopgaven zijn natuurlijke momenten om duurzaamheidsmaatregelen aan te koppelen. Een eenvoudig voorbeeld is het vervangingsmoment van verlichting. Maak op dat moment de keuze om over te stappen naar led en bespaar substantieel op energie en onderhoud. Door het MJOP van de gebouwen onder de loep te nemen en duurzaamheidsmaatregelen te koppelen aan onderhouds- en instandhoudingsmaatregelen komt u tot een groen MJOP waarmee dubbele kosten voor onderhoud en verduurzaming worden voorkomen.

Duurzame inkoop door het koppelen van duurzaamheidsmaatregelen aan het gebouwenbestand

Door de maatregelen uit de groene MJOP’s van de afzonderlijke gebouwen binnen uw gebouwenbestand naast elkaar te leggen krijgt u inzicht in welke maatregelen voor meerdere gebouwen van toepassing zijn.
Zo kunnen strategische keuzes gemaakt worden op het gebied van inkoop. Zie hieronder een schematische weergave van een dergelijk overzicht.

Als alternatief voor de inkoop van producten kan worden overwogen om vrijkomende producten van andere gebouwen in te zetten. Dit is echter afhankelijk van de beschikbare en nodige kwaliteit van gebouwelementen en de gewenste levensduur. Het betreft hier niet alleen vrijkomende producten binnen het eigen gebouwenbestand, maar ook producten die in de omgeving vrijkomen. Wordt een gebouw dat twee straten verderop staat gedemonteerd? Waarom zou u dan niet overwegen om met de eigenaren van het andere pand in gesprek te gaan en materialen uit dat pand te gebruiken, mits de onderdelen de juiste kwaliteit hebben. U kunt ook uw eigen ‘restproducten’ aanbieden aan andere partijen. De Oogstkaart is een voorbeeld van een online platform waar ‘restproducten’ ter beschikking worden gesteld. Op die manier kunt u een bijdrage leveren aan de verduurzaming van uw eigen vastgoed maar ook aan de circulaire kringloop in uw omgeving.

Masterclasses

Wij organiseren regelmatig gratis masterclasses voor het verduurzamen van kantoorvastgoed. Wilt u een van deze masterclasses bijwonen, dan kunt u zich aanmelden via info@hevo.nl. De eerstvolgende masterclass is op dinsdag 8 oktober 2019 tussen 9.00-13.00 uur. Hiervoor zijn nog enkele plaatsen beschikbaar.

Kim Vermeulen

Meer weten over verduurzamen van bestaand vastgoed?

Neem dan contact op met Kim Vermeulen, telefoon (073) 6 409 478

Johanna Scherer

Of neem contact op met Johanna Scherer, telefoon (073) 6 409 413

Deel deze pagina via