Menu

3 december 2018

Strategische ondersteuning van GO! onderwijs van de Vlaamse gemeenschap in België

Het GO! onderwijs van de Vlaamse gemeenschap is beheerder en eigenaar van een zeer grote vastgoedportefeuille (ongeveer 4 miljoen m² gebouwoppervlakte), verspreid over 830 locaties in Vlaanderen. Een groot deel van de gebouwen is in slechte staat en met veel te weinig financiële middelen voorhanden, moeten hele doordachte keuzes gemaakt worden.

Het GO! maakt op het gebied van gebouwenbeheer een transitie door van operationeel werken naar strategisch vastgoedbeheer op drie niveaus (strategisch, tactisch, operationeel). Om dit te realiseren wordt er op verschillende elementen ingezet:

  • Het vormgeven van de gewenste situatie (high level toekomstvisie).
  • Opmaken van een strategisch vastgoedkader, als volgende stap na het vastleggen van de high level toekomstvisie.
  • Opmaken van een nieuwe planningsmethodiek om de juiste projecten te selecteren.
  • Uitwerken van strategie-labels voor domeinen en gebouwen.
  • In kaart brengen van het gebouwenbestand om een beter zicht te krijgen op de bestaande situatie en de noden om direct aan te pakken.
  • Het definiëren van het tactisch niveau.
  • De organisatie afstemmen op deze uitdagingen (organisatiemodel, mensen, processen, financiering, afsprakenkaders, ...).


Om deze beleidslijnen scherp te stellen zocht het GO! een partner die zowel inhoudelijk als procesmatig (hoe komen we tot gedragen instrumenten) sparringpartner kan zijn. Belangrijke eis: zowel onderwijskundige, bouwkundige als vastgoed-ervaring en expertise.
Wij zijn voor deze uitzonderlijke opdracht geselecteerd en inmiddels zijn de eerste stappen gezet.

Mireille Uhlenbusch

Wilt u meer weten over deze opdracht?

Neem dan contact op met Mireille Uhlenbusch, telefoon (073) 6 409 409

Deel deze pagina via