Menu

26 november 2019

Terugblik op 2019 en voorspellingen voor 2020

Willem Adriaanssen en Michiel Otto blikken terug op 2019 en doen voorspellingen voor 2020. Waar liggen (duurzame) kansen? Welke innovaties beloven succes? En hoe bouwen we energieneutraal, gezond, groen en circulair? Willem en Michiel vertellen en voorspellen.

Willem, Michiel en HEVO: een duurzaam trio?

Michiel: ‘Dat zou je zo kunnen noemen ja. Bij HEVO werken we met maatschappelijk bevlogen mensen. Mensen die gedreven worden om iets nieuws te bouwen of iets bestaands te transformeren. Om gebouwen te maken waar gebruikers voorheen slechts van droomden. Daar waar organisaties aan het veranderen zijn en hun vastgoed mee moet veranderen, daar ligt het werk van HEVO. Daar ligt onze passie.’

Willem: ‘Met verschillende teams verzorg ik zowel het beleid als de proposities, marketing en acquisitie van opdrachten in diverse markten. Dat maakt dat geen dag hier hetzelfde is. Daarbij heeft HEVO als onderscheidend kenmerk dat wij de risico’s van opdrachtgevers over kunnen én willen nemen. Wij roepen dus niet alleen dat we durf hebben, initiatief nemen en daadkrachtig zijn, maar maken dat ook waar. En dat past bij mij. Ik voel me verbonden met de kernwaarden van HEVO zoals innovatie, duurzaamheid en waarmaken. Hier doe ik relevant werk mét een maatschappelijke impact. Het doet me denken aan een quote van Winston Churchill: ‘We shape our buildings, thereafter they shape us’.’

We shape our buildings, thereafter they shape us.

Wat zijn successen van 2019?

Willem: ‘De start en realisatie van onderscheidende, duurzame en innovatieve projecten. De nieuwbouw van Aeres Hogeschool in Almere is daar een mooi voorbeeld van. Hier bouwen we energieneutraal, gezond, groen en circulair. In het ontwerp volgen we een holistische visie op duurzaamheid waarin we alle relevante aspecten in balans met elkaar uitvoeren. Een prachtige ontdekkingstocht voor een optimaal resultaat.’

Michiel: ‘Trots kijk ik terug op de onderscheidende transformatieprojecten van het afgelopen jaar. Zo toverden we met HEVO onder meer de voormalige Greswarenfabriek in Noord-Limburg om tot een prachtige school voor vmbo, waar ook ruimte is voor bedrijvigheid. Het industrieel erfgoed blijft zo behouden. Ook in Den Helder steken we de handen uit de mouwen. Daar zijn wij sinds 2019 betrokken bij de transformatie van twee deels monumentale gebouwen, die wij omvormen tot een nieuw stadhuis. Dergelijke transformatieprojecten inspireren mij enorm. Ze motiveren me om dit werk te doen.’

Welke (duurzame) trend trekt jullie aandacht?

Willem: ‘Momenteel spelen er flink wat trends met een grote maatschappelijke noodzaak én impact. Neem circulariteit binnen de duurzame cradle-to-cradle trend en de daarbij behorende vraagstukken met betrekking tot het optimaal gebruiken van nieuwe materialen. Dit soort trends geven mij nieuwe inspiratie om te komen tot de beste oplossingen voor de korte én lange termijn.’

Michiel: ‘Een ander voorbeeld van een trend met grootschalige impact vind ik de opkomst van smart buildings. Een trend die nu flink doorzet. Na de slimme gebouwen volgen nu de verbonden gebouwen. Het Internet of Things levert ons de techniek om gebouwen met elkaar en met een heel netwerk aan voorzieningen en gebruikers te verbinden. Denk bijvoorbeeld aan het optimaliseren van plaats- en tijdonafhankelijk werken, maar dan op stedelijke schaal in plaats van alleen binnen de muren van één gebouw. En wat denk je van gebouwen die met elkaar communiceren over de energievoorziening, het energiegebruik en mobiliteit? Gebouw en gebied raken steeds meer met elkaar vervlochten. Stap voor stap gaan we naar een netwerk van gebouw, gebied, mobiliteit en energie. Zo ontstaat een gemengd stedelijk programma met communities.’

Hoe innoveren jullie in 2020?

Michiel: ‘De toekomst van gebouwen zit in multifunctionele, aantrekkelijke verblijfplaatsen, ook wel agile buildings genoemd. Om dat te realiseren moeten de kosten en opbrengsten van verschillende gebruikers en eigenaren met elkaar in balans zijn, zodat er een integrale businesscase ontstaat. Voor het project MindLabs, een transformatie van een deel van de Spoorzone in Tilburg, realiseerden we in samenwerking met de opdrachtgevers reeds zo’n businesscase. Dat hopen we in 2020 voor meer opdrachtgevers te mogen doen.’

Willem: ‘Om voorop te blijven lopen, moet je innoveren en experimenteren. Dat doen wij onder meer met energieneutraal en circulair bouwen, zoals bij Aeres Hogeschool, maar ook middels nieuwe contractvormen, zoals bij Integraal Kindcentrum Groenhouten, waar wij werken met een bouwteam in een UAV-GC-contract. Daarnaast willen we onze positie in de kantorenmarkt verder uitbouwen met thema’s zoals smart digital workplace en de gezonde productieve en circulaire kantoorgebouwen.’

Wat wordt de grootste uitdaging?

Michiel: ‘Ik kijk uit naar het personaliseren en optimaliseren van gebouwen met behulp van Internet of Things. Daarmee kunnen we de individuele gebruiker rechtstreeks gaan bedienen. Dan heb ik het over kwaliteit op maat bieden en efficiënt dromen waarmaken.’

Willem: ‘Voor de Nederlandse markt vormt denk ik het energieneutraal bouwen nu de grootste uitdaging. Die verduurzaming is essentieel. De huidige beslaglegging op grondstoffen, met alle negatieve aspecten van CO2-uitstoot en stikstofproductie, kan zo niet langer. Circulair werken heeft de toekomst. HEVO en ik zijn daar klaar voor.’

Wij roepen niet alleen dat we durf hebben, initiatief nemen en daadkrachtig zijn, maar maken dat ook waar.

In de media

Dit artikel is opgenomen in het magazine Wintergasten van VG Visie. Download hier het artikel 'Wij roepen niet alleen dat we durf hebben, initiatief nemen en daadkrachtig zijn, maar maken dat ook waar'.

Download artikel

Willem Adriaanssen

Vragen?

Neem dan contact op met Willem Adriaanssen, telefoon 073 6 409 409

Michiel Otto

Of neem contact op met Michiel Otto, telefoon 073 6 409 409

Deel deze pagina via