Menu

19 maart 2018

Uniek kieskompas voor schoolgebouwen

Renovatie - nieuwbouw

Het primair onderwijs staat volop in de schijnwerpers. De stakingen in het afgelopen jaar maken duidelijk dat er meer geld naar het basisonderwijs moet. Schoolbesturen worstelen al jaren met het structurele geldtekort op alle fronten. Zo verschenen de afgelopen jaren diverse rapporten waaruit onomstotelijk bleek dat scholen te weinig geld hebben om hun gebouw(en) goed te onderhouden en exploiteren. En dat terwijl veel scholen in verouderde en kwalitatief minder goede panden gehuisvest zijn, die soms dringend aan renovatie of vernieuwbouw toe zijn. Veel schoolbesturen en gemeenten vragen zich af wat de beste keuze is: ingrijpend verbouwen of (ver)nieuwbouw plegen?

Het antwoord op die vraag is behoorlijk ingewikkeld. Het uitgebreide artikel dat in de januari-editie van Schoolfacilities verscheen, leest u hier.

Hans Heijltjes

Wilt u meer informatie over dit unineke kieskompas voor schoolgebouwen?

Neem dan contact op met Hans Heijltjes, telefoon (073) 6 409 409

Afwegingskader onderwijshuisvesting

Een groep huisvestingsspecialisten uit het onderwijs heeft op verzoek van de PO-Raad in Bouwstenen-verband een tool ontwikkeld waarmee de belangrijkste afwegingen, in uw specifieke situatie, voor renovatie of nieuwbouw inzichtelijk worden gemaakt. Het is een eenvoudige tool voor scholen én gemeenten die als leidraad (praatstuk) kan worden gebruikt voor het gesprek met bestuurders en tussen een schoolbestuur en gemeente. HEVO heeft het proces begeleid en haar expertise ingebracht.

Download het Afwegingskader Onderwijshuisvesting en de toelichting:

Download tool Download toelichting

Deel deze pagina via