Menu

2 juli 2018

Begeleiding Dispositievraagstukken Zorgvastgoed

HEVO begeleidt diverse trajecten rond de verkoop van zorgvastgoedprojecten. Op basis van uw portefeuillescan of op basis van het strategisch vastgoedplan past eigendom van zorgvastgoed niet altijd meer bij uw organisatie. Het verkopen van zorgvastgoed is dan een optie. HEVO structureert dit verkoopproces zodat op een transparante wijze een passende koper wordt gevonden die een marktconforme prijs betaalt.

Structureren verkoopproces

Op basis van de specifieke vraag ontwerpen wij een verkoopproces dat het beste past bij uw organisatie. HEVO kent de markt van beleggers en investeerders in zorgvastgoed goed én we kennen de belangen van zorgorganisaties en woningcorporaties. We structureren het verkoopproces dusdanig dat de juiste partij wordt gevonden voor uw transactie.

Dit kan zowel gaan om het verkopen van bestaande locaties alsook over de verkoop van nieuw te realiseren zorgvastgoed. Het terug huren van de verkochte locatie kan ook onderdeel zijn van de afspraken die worden gemaakt bij de verkoop. Wij hebben ruime ervaring met de specifieke aspecten die spelen rond de verkoop van zorgvastgoed zoals de rol van het College Sanering Zorginstellingen in verkoopprocessen en we zijn volledig op de hoogte van de regelgeving vanuit de Woningwet.

De zorgvastgoedmarkt groeit

Verschillende beleggers tonen interesse in de verwering van zorgvastgoed. Verschillende nieuwe en bestaande investeerders melden zich bij ons voor het verwerven van zorgvastgoed. Het jaar 2017 was een recordjaar voor investeringen in Nederlands zorgvastgoed. Het investeringsvolume kwam uit op 700 miljoen euro, een toename van bijna 30% ten opzichte van 2016. Uit onderzoek blijkt dat beleggers voor 2018 ruim 1,5 miljard euro beschikbaar hebben.

Referentieprojecten

HEVO heeft in 2017 een verkoopproces begeleid vanuit de stichting Rendant. Voor twee locaties is een samenwerkingsovereenkomst gesloten met Aedifica inzake de verkoop en herontwikkeling.

In 2018 begeleidt HEVO in opdracht van stichting Noorderbreedte een verkoopproces voor een nieuwbouwontwikkeling in Leeuwarden.

René Lolkema

Meer weten over het verkopen van zorgvastgoed?

Neem contact op met René Lolkema, telefoonnummer (073) 6 409 409

Deel deze pagina via