Bij de exploitatie van gebouwen verwachten eigenaren en gebruikers dat er in het geheel geen problemen zijn. En als er zich een storing voordoet dat deze direct is opgelost. Wat veel mensen zich niet realiseren is dat de gekozen vorm van hoe het onderhoud en de exploitatiediensten zijn georganiseerd een sterk effect heeft op de kosten en het uiteindelijke resultaat.

Gebouweigenaren onderschatten het belang van de organisatiewijze van het beheer regelmatig en maken niet altijd expliciet een keuze voor een passende manier van organiseren. Vaak wordt vanuit ervaringen uit het verleden en onbekendheid met alternatieve organisatievormen ervoor gekozen om op basis van uurtje-factuurtje onderhoudspartijen in te schakelen, zonder garanties op het resultaat. Een goede strategie voor beheer en onderhoud geeft echter ook ruimte voor verduurzaming.

Onze whitepaper geeft inzicht in de beheerorganisatievormen voor onderhoud/exploitatie en helpt u in het keuzeproces voor een van de vormen. 
 

Aanvragen whitepaper Slim organiseren van duurzaam beheer, onderhoud en energiemanagement van huisvesting'

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke wijze dan ook zonder uitdrukkelijke toestemming van HEVO B.V.

Ook interessant

Meer weten over het slim organiseren van duurzaam beheer, onderhoud en energiemanagement van uw huisvesting?

Neem dan contact op met:

Bel me terug