Menu

Accommodatie onderzoek

Wat zijn de mogelijkheden van een accommodatie?

Gemeentelijke voorzieningen zoals een school, een sporthal of een wijkcentrum zijn voor gemeenten van groot belang in hun beleid op het gebied van maatschappelijke ontwikkeling.

Desalniettemin drukken die voorzieningen zwaar op de begroting. Wat is wijsheid?

Wanneer u door ons een accommodatie-onderzoek laat doen, krijgt u inzicht in de mogelijkheden van uw huidige accommodaties en brengen wij ook de kansen van nieuwe, eventueel multifunctionele, accommodaties in kaart.

Mireille Uhlenbusch

Wilt u meer weten?

Neem dan contact op met Mireille Uhlenbusch, telefoon (073) 6409 409