Menu

Design & Build

Ontwerp en uitvoering in één keer aanbesteed

Dit is een aanpak waarbij één partij verantwoordelijk is voor zowel het ontwerp als de daadwerkelijke uitvoering van een bouwproject. Er is geen sprake van een formele scheiding tussen ontwerp- en uitvoeringsdisciplines. Wel van een integrale aanpak mét resultaatsverbintenis.

De volgende punten staan centraal als wij optreden als begeleider en procespartner in een Design & Build-proces:

Een helder eisenpakket
Een helder Programma van Eisen dat gedurende het proces consistent is, is een cruciale randvoorwaarde voor het slagen van deze contractvorm. Wij begeleiden u bij het opstellen van deze eisen. Vervolgens verwoorden wij de eisen richting uw opdrachtnemende partij(en).

Deze vorm van samenwerking biedt veel kansen en voordelen

Selectie van kwalitatief hoogwaardige partner
Wij begeleiden u bij het vinden van de juiste partner in de Design & Build-constructie. In de wereld van selectie en aanbesteding staan we daarin bekend als een innovatieve professional. Het is de kunst om de (Europese) aanbestedingsspelregels te respecteren en tegelijkertijd een partner te kiezen die bij je past en voldoende creatief, ervaren en betrouwbaar is. 

Wij bewaken de kwaliteit gedurende alle fasen
Namens u bewaken wij de kwaliteit: van de gepresenteerde ontwerpen, van de uitvoerbaarheid en bruikbaarheid van (technische) oplossingen, van het geleverde werk, maar ook van de afgesproken prestaties in de gebruikersfase.

We begeleiden u optimaal
Vaak wordt gedacht dat bij deze samenwerkingsvorm de opdrachtgever achterover kan gaan zitten en zich kan laten bedienen. Een goede sturing aan zowel opdrachtgevers- als opdrachtnemerszijde is echter noodzakelijk. De spelregels van de UAV-GC functioneren daarbij als kapstok. Aan beide kanten van de tafel hebben wij ruime ervaring, daarom kunnen we u optimaal begeleiden.

Stel onze vragen aan onze experts op het gebied van Design & Build