Menu

Effectief gebruik van emotioneel vastgoed

De waarde van vastgoed wordt niet alleen bepaald door cijfers (boekwaarde, marktwaarde of leegwaarde). Gebouwen hebben vaak ook een historische of emotionele waarde en bepalen daarmee de herkenbaarheid of het aanzicht van een buurt, wijk of dorp.

Wij zijn van mening dat juist deze waarde essentieel is voor de haalbaarheid van herbestemming. Want een pand is meer dan een stapel stenen. Het is de verbinding tussen mensen. Een plaats waar herinneringen liggen. Daarom vinden wij dat kerken, scholen, gemeentehuizen of gebouwen, die typerend zijn voor een stad of dorp, behouden moeten blijven voor de maatschappij.

Wij hebben een herbestemmingsmodel ontwikkeld voor het waarderen van emotioneel vastgoed. In 3 tot 4 weken tijd heeft u inzicht in mogelijke scenario's en de haalbaarheid daarvan. Daarnaast hebben wij de mogelijkheid om vroegtijdig de expertise van bouwbedrijf Hazenberg/Nico de Bont in te schakelen. Partijen met jarenlange ervaring in het restaureren en herbestemmen van allerlei monumenten. Door de gezamenlijke aanpak krijgt u snel inzicht in de herbestemmingsmogelijkheden, benodigde restauratiewerkzaamheden, risico's en bouw- en exploitatiekosten. Hierdoor worden met een kleine inspanning de grootste onzekere factoren geminimaliseerd.

Wij zijn mede initiatiefnemer van Ozive | atelier voor herbestemming.

Mireille Uhlenbusch

Wilt u weten wat de échte waarde is van uw (monumentaal) vastgoed?

Neem vrijblijvend contact op met Mireille Uhlenbusch

Lees alles over

Gerelateerde thema's