Menu

HEVO Prestatiemanager

Tool om kwaliteit van huisvestingsproject te controleren

Complexe huisvestingsprojecten vereisen oplettendheid en een slimme aanpak om de kwaliteit gedurende het hele traject te kunnen controleren: van eisen specificeren, via aanbesteden, naar het beheersen van die kwaliteit. Onze HEVO Prestatiemanager biedt zo’n slimme aanpak. De software is een ideaal hulpmiddel.

De HEVO Prestatiemanager werkt met een database waarin we de prestatie-eisen van een huisvestingsproject definiëren. Tijdens het proces controleren we deze eisen gestructureerd op mogelijke afwijkingen.

Een opdrachtnemer kan eenvoudig aantonen dat hij aan de eisen voldoet en u als opdrachtgever krijgt wat u heeft gevraagd.

Online database

De online database is via internet op ieder moment voor alle betrokken partijen toegankelijk. Daarmee sluit de HEVO Prestatiemanager naadloos aan op nieuwe integrale contractvormen zoals Design & Build conform de UAV-GC, waarin het noodzakelijk is om eisen te beheren in een toegankelijke en actuele databasestructuur.

Er is meer nodig dan deze software

Deze software is ‘slechts’ een hulpmiddel. Er dient namelijk bij de beheersing van integrale contractvormen allereerst balans te zijn tussen de fases van het het specificeren, het aanbesteden en de kwaliteitsbeheersing. Om deze balans te bereiken zijn deze drie zaken bij een huisvestingsproject van belang:

  • De visie achter het project moet duidelijk gedefinieerd worden. Dat geldt ook voor de specifieke wensen en eisen van opdrachtgever en gebruikers, en van eventuele dienstverleners in de gebruiksfase. Draagvlak voor dit alles moet er zijn, of gecreëerd worden. 
  • De aanbesteding gebeurt conform aanbestedingsrichtlijnen. Opdrachtgever en gebruiker hebben hierbij de gewenste inspraak en kunnen een optimale keuze maken op basis van relevante waardecriteria.
  • De kwaliteit van de opdrachtnemende partijen moet vanaf het moment van aanbesteding kunnen worden gecontroleerd en aangestuurd.

Ook bij het voldoen aan deze punten kunnen wij een rol spelen.

Willem Adriaanssen

Wilt u meer weten over de HEVO Prestatiemanager?

Neem dan contact op met Willem Adriaanssen, telefoon (073) 6409 409