Locatie onderzoek

Waar kunt u zich het beste vestigen?

De plek waar uw bedrijf of organisatie gevestigd is, is van grote invloed op het succes ervan. Wat is voor u een strategische locatie?

Bij een locatie-onderzoek gaan we grondig te werk. Eerst maken we een inventarisatie van uw wensen. Wat zijn in grote lijnen de eisen die u aan het gebouw en de geografische ligging stelt?

Vervolgens gaan we op onderzoek uit. We kijken naar omgevingsfactoren zoals de bereikbaarheid en ontsluiting en naar de grondkosten en beschikbaarheid van percelen.

We bekijken de werkgelegenheid. Daarnaast onderzoeken we milieutechnische zaken zoals grondgesteldheid en geluid. Ook komen natuurlijk bestemmingsplannen en bouwmogelijkheden aan de orde. En ten slotte: wat zouden de uiteindelijke vestigingskosten zijn?

Onze analyse leest u in een goed onderbouwd stuk. U krijgt daarmee inzicht in de mogelijkheden en eventuele risico’s van potentiële locaties.

Ook adviseren wij u welke locatie het beste aansluit bij uw organisatie en bedrijfsprocessen.

Rob Kersten

Wilt u ook zo’n grondige analyse?

Neem contact op met Rob Kersten, telefoon (073) 6409 409