Menu

Ruimtebehoeftetools onderwijs

Leerlingenaantallen versus verbouw of nieuwbouw school: wat is de ruimtebehoefte?

Met de ruimtebehoeftetools voor respectievelijk het basisonderwijs, speciaal basisonderwijs, speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs kunnen schoolbesturen op basis van hun leerlingenaantallen het vereiste aantal vierkante meters berekenen. Deze informatie is nodig bij ver(nieuw)bouw- of nieuwbouwplannen waarbij de gemeente betrokken is.

BESCHIKBARE TOOLS

  • Tool HEVO: ruimtebehoefte basisonderwijs (BAO) 2020-2035
  • Tool HEVO: ruimtebehoefte speciaal basisonderwijs (SBO) 2020-2035
  • Tool HEVO: ruimtebehoefte speciaal en voortgezet speciaal onderwijs (SO-VSO) 2020-2035

DOELGROEP

De tools zijn bedoeld voor bestuurders, directeuren en locatie- of facilitair managers van onderwijsinstellingen en managers onderwijshuisvesting van gemeenten.

OOK INTERESSANT

  • Praktische tool om weloverwogen te kiezen voor nieuwbouw of renovatie.
  • Praktische tools (kostenconfiguratoren) om inzicht te krijgen in de benodigde investeringen voor de nieuwbouw of renovatie van een onderwijsgebouw in PO, VO en (V)SO op basis van de normvergoeding.
  • Klik hier voor meer informatie over onderwijs.

De ruimtebehoeftetools zijn door ons met zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid (van het gebruik) daarvan kan niet worden ingestaan. HEVO aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor gebruikmaking van de via de website van HEVO opgevraagde ruimtebehoeftetools.

Ilona Canters-Gloudemans

Wilt u de ruimtebehoeftetool(s) kosteloos ontvangen?

Stuur een e-mail naar Ilona Canters-Gloudemans en u ontvangt deze met toelichting in uw mailbox. Geef aan of u de versie BAO, SBO of SO-VSO wenst te ontvangen.

Hans Heijltjes

Meer weten?

Neem dan contact op met Hans Heijltjes, telefoon 073 6 409 409