Menu

SMART Engineering

De projectmanagers van HEVO hebben naast expertise op het gebied van bouwproces, techniek en kosten ook kennis van het primaire proces van de gebruikers omdat zij vaak de ontwikkeling van gebouwen voor vergelijkbare organisaties begeleiden.

Vanwege deze ervaring kunnen de projectmanagers van HEVO gerichter sturen op slimme ontwerpkeuzes die specifiek bijdragen aan een beter functionerend gebouw.

HEVO heeft een helder zicht op kosten en de marktmogelijkheden, mede vanwege de gebouwen die wij risicodragend ontwikkelen. Omdat we ons jarenlang committeren aan de kwaliteit van deze gebouwen weten we inmiddels als geen ander welke oplossingen en producten goed werken en passen bij de gebruikers. Deze kennis zetten wij in voor de ontwikkeling van werkende gebouwconcepten.

HEVO heeft voor onderwijsgebouwen concepten ontwikkeld voor een flexibele en betaalbare draagconstructie, beproefde ventilatie en warmte- en koude-afgifte en mooie vloer- en wandafwerking die goed te onderhouden is. Deze concepten zijn onafhankelijk van fabrikant of uitvoerende partij universeel toepasbaar. De concepten worden op maat ingepast in het ontwerp van het schoolgebouw. Hierbij ontstaan er geen belemmeringen voor de vertaling van de onderwijsvisie naar de gewenste architectuur en ruimtelijke opzet, daarvan zijn deze concepten namelijk niet afhankelijk.

Wij noemen het sturen op deze slimme ontwerpkeuzes op basis van ervaring SMART Engineering. Omdat keuzes sneller gemaakt kunnen worden, ontstaat er binnen het ontwerpproces meer tijd en ruimte om het gebouw nog beter af te stemmen op de gebruikersbehoeften.

Door de lagere faalkosten en investeringen blijft er meer budget over om extra waarde te creƫren voor een beter gebouw.

Bij SMART Engineering maken we regelmatig gebruik van adviesteams die vaak met ons hebben samengewerkt. De teamleden zijn bekend met de gebruikers in de sector en weten wat er nodig is voor een goed gebouw. Ze kennen de concepten die we hebben ontwikkeld en werken mee aan de continue verbetering hiervan. Door vaker met elkaar samen te werken ontstaat er een team dat op elkaar is ingespeeld en in korte tijd enorme ontwerpvorderingen kan maken. Voor projecten selecteren we samen met de opdrachtgever de beste adviseurs voor het project. Daarbij selecteren we op specifieke kennis, ervaring, visie op de opdracht maar zeker ook op de klik tussen de mensen.

SMART Engineering passen we toe bij nieuwbouw en renovatie van gebouwen voor organisaties waar de gebruiker centraal staat. Met SMART Engineering realiseren we sneller beter functionerende gebouwen tegen lagere kosten.

Winifred van den Bosch

Meer weten?

Neem dan contact op met Winifred van den Bosch, telefoon 073 6 409 409