Menu

Technisch-functioneel locatieonderzoek

Is de potentiële locatie wel geschikt om uw huisvestingsplannen te realiseren?

De keuze voor een nieuwe locatie om uw organisatie te huisvesten is erg bepalend. Daarbij moet u wel zeker weten dat deze locatie ook daadwerkelijk geschikt is voor uw plannen. Bij een locatieonderzoek gaan we grondig te werk. Eerst maken we een inventarisatie van uw wensen. Wat zijn in grote lijnen de eisen die u aan het gebouw, de omgeving en het terrein stelt? Wat is het globale Programma van Eisen en de ruimtelijke vertaling daarvan in vierkante meters gebouw en terreinprogramma?

Vervolgens gaan we de potentiële locaties onderzoeken. We kijken naar omgevingsfactoren zoals de bereikbaarheid en ontsluiting, het voorzieningenniveau in de omgeving en de uitstraling. De mogelijkheden van het bestemmingsplan, de bouwvoorschriften voor de kavel en de verwachte welstandseisen komen aan de orde. We maken vervolgens een ruimtemodel op de kavel, zodat er inzicht ontstaat of het gewenste programma ook echt past.

Daarnaast bekijken we allerlei technische aspecten zoals de grondgesteldheid, geluid en flora en fauna. En ten slotte: wat zouden de uiteindelijke vestigingskosten zijn?
Onze analyse leest u in een goed onderbouwd stuk. U krijgt daarmee inzicht in de mogelijkheden en eventuele risico’s van potentiële locaties.

Ook adviseren wij u welke locatie het beste aansluit bij uw organisatie en bedrijfsprocessen.

Rob Kersten

Wilt u ook zo’n grondige analyse?

Neem contact op met Rob Kersten, telefoon (073) 64 09 409