Menu

HEVO We Care

Leven en eigen regie

In Nederland moet iedereen de zorg krijgen die nodig is: hoog of laag inkomen, jong of oud. Bovendien verandert de bevolkingssamenstelling: er komen meer ouderen. Mensen die eigen regie over de zorg en leven willen. Van afhankelijkheid van een standaardaanbod aan voorzieningen gaan we naar een persoonlijke invulling van wonen, welzijn en zorg. Dit vraagt om een flexibel aanbod, andere vormen van interactie met cliënten en een ander competentieprofiel van en bij zorgorganisaties. Mensen willen iets te kiezen hebben.

    

Wat betekent deze ontwikkeling voor de eisen aan woon(zorg)vastgoed? Hoe kun je tegemoet komen aan de wensen van de kritische zorgconsument die de regie in eigen hand wil houden? Hoe regel je een en ander op financieel gebied? En hoe zorg je voor duurzaamheid in de vernieuwingen?

Leven en eigen regie: het is nu aan U

In Nederland moet iedereen de zorg krijgen die nodig is: hoog of laag inkomen, jong of oud. Maar onze samenleving verandert en ieder mens is uniek. Van afhankelijkheid van een standaardaanbod aan voorzieningen gaan we naar een persoonlijke invulling van wonen, welzijn en zorg. Het aantal ouderen met een middeninkomen en vermogen in een eigen woning groeit. Ouderen hebben meer koopkracht en mensen in de hogere inkomenscategorieën zijn steeds vaker in staat particuliere zorg in te kopen. Empowerment en emancipatie van de zorgconsument krijgen steeds meer vorm en dit zorgt voor andere zorgprocessen. Persoonlijke invulling van de zorg vraagt om een flexibel aanbod, andere vormen van interactie met cliënten en een ander competentieprofiel van zorgorganisaties. Mensen willen iets te kiezen hebben: er ontstaat een gevarieerde vraag naar zowel woonproducten als woonzorgproducten.

De bevolkingssamenstelling verandert

De komende jaren stijgt het aantal 65-plussers in Nederland van 3 miljoen (waarvan 0,7 miljoen tachtigplussers) naar 4,7 miljoen (waarvan 2 miljoen tachtigplussers) in 2040. Dat is ruim een kwart van de totale bevolking. Rond 2020 vindt de historische omslag plaats: het aantal ouderen (65-plussers) is dan groter dan het aantal jongeren (jonger dan 20 jaar). De vraag naar zorg neemt toe en wordt complexer omdat we alsmaar ouder worden. Deze toenemende vraag is niet alleen kwantitatief van aard maar juist ook kwalitatief: mensen willen iets anders. De Nederlandse gezondheidszorg is in verandering. We zien een daling van de intramurale zorg, verschuiving van de tweedelijns zorg naar de eerste lijn en van formele zorg naar mantelzorg. Het verpleeghuis of verzorgingshuis verdwijnt in rap tempo.

Systemen? Mensen! De klant is koning

Mensen willen de regie over de zorg

Samen met de trend van langer thuis wonen en zorg dicht bij huis heeft dit grote invloed op (de inrichting van) ons zorgvastgoed. De komende jaren willen steeds meer mensen zo lang mogelijk thuis blijven wonen en dit biedt zorgorganisaties, woningcoöperaties en beleggers de kans nieuwe woonvormen te vinden die wonen en zorg op andere manieren combineren. Patiënten en cliënten willen daarbij verschillende dingen. Cliënten vragen meer differentiatie in het zorg- en woonaanbod, in vierkante meters en in luxe. Zij zijn bereid hiervoor te betalen of kiezen juist voor de meest betaalbare optie

Kiezen voor huisvesting op maat

De één wil een groot appartement en de ander zoekt zijn geluk in ontmoetingen met anderen. Dit betekent een andere keuze voor huisvesting. Sommige mensen zijn zo slecht ter been dat ze tevreden zijn met iets kleins. Weer anderen komen binnen voor palliatieve zorg en willen een mooie, warme omgeving waar ze waardig kunnen sterven. Eigen regie zit ook in kleine dingen, bijvoorbeeld dat mensen zelf willen bepalen of de gordijnen dichtgaan of de lichten uit. Dat klinkt misschien arbitrair maar denk je eens in hoe jij oud wilt worden. In de toekomst krijgen cliënten een bepalende rol bij alle beslissingen. Zij bepalen welke ondersteuning nodig is en hoe die er concreet uit moet zien. Maar let op, dat betekent niet dat zij alles zelf moeten doen en uitzoeken en het is ook geen kwestie van ‘u vraagt, wij draaien’.

Waar woont u (als u oud bent)?

Iedereen is uniek en heeft eigen wensen. Wil je wonen met services, luxe en comfort gecombineerd met aandacht, zorg, geborgenheid en veiligheid? Voor de een betekent dit een restaurant, bar of lounge, de ander wil een atelier of dierenweide en weer een ander kiest voor een zwembad of health spa. Mensen zoeken specifieke faciliteiten. Voor iedere persoon is het belangrijk dat wordt voldaan aan de behoefte ‘thuis’ wonen met de mogelijkheid zoveel mogelijk ‘eigen’ dingen te kunnen blijven doen: lifestyle met zorg.

Duurzaamheid

De bouwsector is zich bewust van de veranderingen en zoekt nieuwe producten, materialen en processen, zowel in de bouw als infrastructuur. De invloed van nieuwe technologieën gaat groot zijn, van kunstmatige intelligentie tot 3D-printen, sensortechnologie, robotica en big data. Kleine, innovatieve startups die hiermee uit de voeten kunnen steken de grote spelers succesvol naar de kroon omdat zij goedkoper, sneller en duurzamer kunnen werken. Nieuwe en bestaande partijen bieden vaker integrale oplossingen voor zorg én wonen. Op het gebied van duurzaamheid zijn al grote stappen gezet, maar we zien nu een versnelling door productinnovatie in circulaire energiezuinige producten, isolatie en creatie en opslag van energie.

Mensen in beeld

Als we mensen en hun zorgvragen in beeld hebben, kunnen we de maat van de zorg bepalen en kijken welke toepassingen er mogelijk zijn. Dit vraagt om een brede scope op de zorg. Luisteren en aandacht hebben voor de mens, met verschil in niveau qua keuzevrijheid en wat bepalend is voor de kwaliteit van leven. Hoe kunnen we er bijvoorbeeld voor zorgen dat mensen met een verstandelijke beperking een goed leven hebben? Ook zij willen waar mogelijk de regie houden over hun eigen leven en de manier waarop zij wonen. Een woongemeenschap kan een uitkomst zijn. Een doelgroep die niet in staat is zelfstandig of volledig zelfstandig te wonen, vraagt om specifieke huisvesting en ondersteuning.

De wondere wereld van financiën

Door demografische veranderingen en doordat veel zorgvastgoed verouderd is, nemen de investeringen in het woon-zorgvastgoed toe. Het totale financiële volume groeit en er is interesse in kleinere objecten, veelal in de zorg. Beleggers en financiers willen de risico’s splitsen. Traditionele financiers als banken zijn door de druk op hun eigen kapitaalbuffers een stuk selectiever en de overheid geeft steeds minder garanties. Vastgoed is een integraal onderdeel van de bedrijfsvoering in de zorg. Dit alles zorgt voor een toename van binnenlandse en buitenlandse financiers, vermogende particulieren of partijen. En dat biedt kansen voor het maatschappelijk vastgoed. Welke kansen dat zoal zijn laten we u graag zien in het laatste thema in deze reeks.Op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen?

De komende maanden geeft HEVO In een serie artikelen nieuwe inzichten in verschillende woon-zorgtrends en innovatieve aspecten van zorgvastgoed, met achtergronden, interviews en best practices. Interesse?

Ja, ik word graag geïnformeerd