Menu

Project uitgelicht

Park Hoge Woerd, Utrecht

Op de kavel van Park Hoge Woerd in Utrecht komen woningen met een zorgfunctie. Voor de ontwikkeling hiervan heeft de gemeente Utrecht een selectie van ontwikkelaars bij elkaar gebracht. Na een voorselectie van tien initiatieven zijn drie partijen uitgenodigd om de plannen verder uit te werken en is het plan ‘PratumPlaatsPlus’ als voorlopige winnaar geselecteerd. De plannen zijn door de gemeente Utrecht beoordeeld op het voorgestelde woonzorgconcept, de architectuur en de ruimtelijke inpasbaarheid en op het thema duurzaamheid en groene gezonde verstedelijking.

  
  
  

HEVO heeft de selectie van de Maatschappelijk kavel in Utrecht gewonnen. Op de kavel in Park Hoge Woerd worden woningen ontwikkeld met een zorgfunctie. De gemeente Utrecht heeft voor de ontwikkeling van deze kavel een selectie voor ontwikkelaars georganiseerd. Na een voorselectie van tien initiatieven zijn drie partijen uitgenodigd om de plannen uit te werken en is het plan ‘PratumPlaatsPlus’ als voorlopige winnaar geselecteerd.. De plannen zijn door de gemeente Utrecht beoordeeld op het voorgestelde woonzorgconcept, de architectuur en de ruimtelijke inpasbaarheid en op het thema duurzaamheid en groene gezonde verstedelijking. 

Wie werken er samen?

Woningcorporatie GroenWest, zorginstelling Reinaerde en HEVO hebben voor Park Hoge Woerd samen een plan uitgewerkt voor het woonzorgconcept ‘PratumPlaatsPlus’. We willen hiermee een duurzaam en flexibel gebouw realiseren dat aansluit bij het sociale karakter van de Pratumplaats. Uitgangspunt is dat nieuwe bewoners hier kunnen wonen in een beschermde en beschutte omgeving. Het plan wordt in 2019 verder uitgewerkt zodat de bouw begin 2020 kan starten.

Wat gaan we maken?

In totaal komen er 25 tweekamerappartementen voor mensen met een ondersteuningsvraag. Daarnaast komt er een algemene ruimte waar bewoners gezamenlijk activiteiten kunnen ondernemen. We hebben specifiek gekeken naar wat voor type huisvesting nodig is op deze plaats, voor de beoogde doelgroep. Hiervoor is een flexibel ontwerp gemaakt dat geschikt is voor verschillende mensen met een verschillende zorg- en/of ondersteuningsvraag. Op deze manier is het niet nodig om te verbouwen als de zorgbehoefte verandert. Het ontwerp maakt het gebouw geschikt voor verschillende vormen van wonen met zorg, nu en in de toekomst.

Wie komen er te wonen en wat krijgen zij?

In het nieuwe gebouw is 24-uurs zorg mogelijk voor (jong)volwassenen die ondersteuning nodig hebben. Overdag krijgen de bewoners begeleiding op basis van het persoonlijke zorgplan en de persoonlijke en individuele ontwikkelingsmogelijkheden. De persoonlijke doelen van de bewoners staan hierbij centraal. Het doel is om te groeien naar een zo prettig en zelfstandig mogelijk leven. De ondersteuning van de zorginstelling ligt in het leren omgaan met de beperking, als het gaat om veiligheid, koken, gezondheid, sociale zelfredzaamheid, koken, hygiëne en administratie.

Hoe ziet het gebouw eruit?

De architectuur van het nieuwe woon-zorgcomplex is geïnspireerd op de landelijke omgeving van moderne architectuur in het landschap zoals schuren en silo’s. Hiermee past de nieuwe woonzorgvoorziening in de bestaande omgeving met de gebouwen van het kinderdagverblijf van Partou, Brouwerij Maximus en stichting Bouwloods Utrecht. Het ontwerp is van Peters & Lammerink Architecten. Samen met andere gebruikers wordt een ontwerp gemaakt voor het gebied tussen het terras en de nieuwbouw, zodat een logisch overloopgebied ontstaat voor het aanwezige terras.

Hoe belangrijk is duurzaamheid?

Duurzaamheid is een belangrijk thema in de ontwikkeling van dit nieuwe gebouw. Vanaf het eerste idee is gekozen voor een integrale aanpak op het gebied van energie, duurzaamheid en circulariteit. Het opgestelde schetsontwerp voldoet aan eisen op de verschillende BENG-indicatoren (Bijna Energie Neutraal Gebouw) én het heeft een Energie Prestatie Coëfficiënt (EPC) die kleiner is dan 0. Voor het vervolgproces kijken we naast de EPC en BENG-eisen ook naar de GPR-score. Dit is een veelgebruikte maatstaf voor duurzaamheidsambities. In een GPR-score komen diverse aspecten van duurzaamheid samen waaronder materiaalkeuzes. Hierover gaat in zowel ‘circulair bouwen’ als ‘groene gezonde verstedelijking’ gesproken worden. Door zowel op EPC, BENG-indicatoren als de GPR-score te sturen ontstaat een integrale benadering van de onderwerpen duurzaamheid en energie.

Wanneer wordt het gebouwd?

Het plan wordt in 2019 verder uitgewerkt zodat de bouw begin 2020 kan starten. 

Wat is de rol van HEVO?

HEVO heeft het plan geïnitieerd en onderzocht waar op deze locatie behoefte aan is. Ook hebben we overleg gevoerd met eigenaren en gebruikers in het gebied. Op basis hiervan hebben we het woonzorgconcept uitgedacht en passende samenwerkingspartners gezocht. Met de gemeente Utrecht zijn afspraken gemaakt over de grondaankoop. We werken het plan nu verder uit en organiseren het verdere planvormingsproces. HEVO treedt op als risicodragende ontwikkelaar voor het vervolgproces.

 

 

 

OP DE HOOGTE BLIJVEN VAN DE LAATSTE ONTWIKKELINGEN?

De komende maanden geeft HEVO in een serie artikelen nieuwe inzichten in verschillende woon-zorgtrends en innovatieve aspecten van zorgvastgoed, met achtergronden, interviews en best practices. Wilt u deze informatie ontvangen?

Ja, ik word graag geïnformeerd

René Lolkema

Meer weten?

Neem contact op met René Lolkema

Lees alles over

Gerelateerde thema's