Menu

Het Strategisch Vastgoedplan als dealmaker

De relatie tussen zorgfinanciering, visie, vastgoedplan en duurzaamheid

Gaat u als organisatie uitbreiden, krimpen, fuseren, wijzigingen aanbrengen in producten of diensten, vestigingen openen of sluiten?

  
  
  

Het Strategisch Vastgoedplan als dealmaker

Veranderingen in de samenleving op zowel economisch als sociaal vlak dwingen zorgorganisaties om opnieuw in kaart te brengen welke koers zij de komende periode gaan varen. Gaat u uitbreiden, krimpen, fuseren, wijzigingen aanbrengen in producten of diensten, vestigingen openen of sluiten? Maar ook: ‘knelt’ het zorggebouw op dit moment en zo ja, waar zitten die knelpunten? Wat heeft u als organisatie nodig aan huisvesting, en welke functionaliteiten levert de huidige huisvesting of zou deze in de toekomst moeten gaan leveren?

Deze ontwikkelingen en uw afwegingen hebben grote impact op de opstelling van investeerders in zorgvastgoed als banken, institutionele beleggers in de zorg en corporaties. Zij hameren op het belang van een strategische benadering van het vastgoed en pleiten voor een heldere verbinding tussen organisatiestrategie en vastgoedstrategie. Dit komt terug in het strategisch vastgoedplan!

Wat staat er in een strategisch vastgoedplan?

Of het nu gaat om kredietverstrekking voor de vernieuwing van de huisvesting of om samenwerking met institutionele beleggers en corporaties, een geïnteresseerde investeerder wil altijd duidelijkheid over uw onderscheidend vermogen en helderheid over de wijze waarop voor de klant waarde wordt toegevoegd. Het is ook belangrijk om te weten welke strategische benadering van het vastgoed u noodzakelijk acht om een vastgoedportefeuille te realiseren die toekomstbestendig, duurzaam en flexibel en alternatief aanwendbaar is. En hoe koppelt u de vastgoedstrategie aan een heldere financieringsstrategie?

Hoeveel risico wilt u lopen?

De financiële ratio’s van uw instelling bepalen in belangrijke mate de keuzemogelijkheden en manoeuvreerruimte van u als zorgbestuurder. In welke mate wil u als zorgonderneming risico’s accepteren dan wel beperken om de doelstellingen te bereiken? De risico’s staan in het licht van alternatieve beheerstrategieën die risico’s moeten beperken en restrisico’s moeten vaststellen. Tot slot is een goede governance een must voor iedere zorgorganisatie. Niet alleen om vandaag tot een goede beslissing te komen, maar ook om achteraf te verantwoorden dat het een zorgvuldig proces is geweest met kwalitatief goede overwegingen.

Wat doet u om vastgoed duurzaam en toekomstbestendig te maken?

Om vastgoed duurzaam en toekomstbestendig te maken kunt u ervoor kiezen om nu te gaan investeren in vernieuwing van het zorgvastgoed of u kunt het vastgoed verkopen en (bij voorkeur) betrokken blijven als verhuurmakelaar. Wat u ook doet: maak in uw strategisch vastgoedplan de strategische keuzes voor uw zorgvastgoedportefeuille, in het licht van de ontwikkelingen in de macro-omgeving en de branche-interne ontwikkelingen. Hiermee heeft u een waardevol instrument voor het maken van de noodzakelijke financiële afspraken en blijft u een serieuze gesprekspartner bij al uw financiële stakeholders.

 

Peter Woerdeman

Wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen?

Neem contact op met !Peter Woerdeman

Lees alles over

Gerelateerde thema's