Menu

Waar woont u als u oud bent?

Focus op wonen

De behoeften en wensen van huidige en toekomstige bewoners gaan vooral over eigen regie en de woonvorm die u aanbiedt moet daarbij aansluiten.

Door vergrijzing en veranderingen in de zorg ontstaan nieuwe woonvormen waar de focus meer ligt op wonen en minder op zorg. Door de eigen bijdrage die mensen moet betalen voor de woonlasten denken zij bewuster na over een verpleeghuis of een alternatieve woonvorm. Ze zoeken een duurzame omgeving waar ze hun eigen leven zoveel mogelijk kunnen voortzetten. 

 
 

Op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen?

De komende maanden geeft HEVO in een serie artikelen nieuwe inzichten in verschillende woon-zorgtrends en innovatieve aspecten van zorgvastgoed, met achtergronden, interviews en best practices. Interesse?

Ja, ik word graag geïnformeerd