Ontwikkelaar van zorgvastgoed

HEVO ontwikkelt zorgvastgoed op eigen initiatief. Onze uitgebreide kennis over hoe geschikt, duurzaam en toekomstbestendig zorgvastgoed kan worden gerealiseerd, zetten we daarmee ook in om proactief bij te dragen aan het beantwoorden van deze groeiende vraag. 

We begrijpen de uitdagingen en de behoeften van kwetsbare doelgroepen. Daarom nemen wij integrale verantwoordelijkheid: van strategie en haalbaarheid tot ontwikkeling, realisatie en belegging. 

Actuele kennis en ontwikkelingen

HEVO kent de actuele trends en ontwikkelingen van zorggerelateerde huisvesting voor kwetsbare en oudere bewoners en weet ook precies welke wet- en regelgeving van toepassing is. Daarnaast zijn we goed in staat om demografische kenmerken van de samenleving in beeld te brengen waarmee we de behoefte van een regio in beeld brengen en hierop anticiperen. Daardoor zien we volop kansen voor zowel ontwikkelen als herontwikkelen van toekomstbestendig zorgvastgoed

Samenwerken bij proactieve project­ontwikkeling

We onderzoeken welk concept passend is voor een bepaalde locatie en gaan op zoek naar partijen waar we lokaal mee kunnen samenwerken. We werken in onze ontwikkelingsprojecten dus vaak samen met zorgondernemers, woningcorporaties en investeerders. Op die manier willen we tot een versnelling van geschikt aanbod komen zodat meer toekomstbestendig en duurzaam vastgoed voor de kwetsbare doelgroep op de lokale markt komt. Deze kwetsbare mensen kunnen bijvoorbeeld zorg krijgen vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) of de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Als er behoefte is, gaan we zelf op zoek naar geschikte mogelijkheden om voor deze doelgroepen huisvesting te realiseren.

Ook interessant

Meer weten over onze rol als ontwikkelaar zorgvastgoed?

Neem dan contact op met:

Bel me terug