Zorgvastgoed verduurzamen

Hoe blijft mijn zorggebouw aantrekkelijk voor bewoners en verzorgers? Hoe kan bestaand vastgoed verduurzaamd worden? De verandering naar meer eigen regie en zelfstandigheid van cliënten heeft verregaande consequenties voor mensen én gebouwen. Deze vragen creëren ruimte om te kijken naar vastgoed op de lange termijn, kansen die verandering of renovatie optimaal benutten, om een gezonde leefomgeving te borgen in zorgvastgoed, en de exploitatie gezond te maken.

Vastgoed ombuigen naar gezond en duurzaam zorgvastgoed

HEVO heeft actuele kennis over het ontwikkelen, ontwerpen, bouwen en onderhouden van zorggebouwen. Door snel inzicht te geven in de mogelijkheden om uw zorgvastgoed financieel, strategisch, duurzaam en operationeel gezond te ontwikkelen en exploiteren bent u in staat goed gefundeerde besluiten te nemen.

Gezond zorgvastgoed; haalbaar en betaalbaar.

Verantwoord opereren in de snel veranderende markt van de zorg: dat is de uitdaging van de zorgvastgoedsector. Is verbouwen of renoveren voldoende of moet u uw gebouw transformeren? En wat voor financiële, technische en ruimtelijke consequenties heeft dat? En kan investeren in duurzaamheidsoplossingen ook nog iets opleveren? De vraag is hoe je snel en duidelijk inzicht krijgt in de juiste vastgoedoplossing. Het antwoord is dat we snel inzicht kunnen geven in welke vastgoedkeuzes haalbaar en betaalbaar zijn middels een slim stappenplan, ook wel transformatiescan genoemd.

Slim stappenplan

Deze transformatiescan heeft een korte doorlooptijd. Elke stap eindigt met een duidelijke mijlpaal, waarmee u weloverwogen kiest welke weg u wilt inslaan.

Stap 1: quickscan

We verdiepen ons één dagdeel in uw vastgoedvraag en verkennen met u tijdens een interactieve workshop de transformatiemogelijkheden. Daarbij is bewust aandacht voor alle aspecten van strategisch vastgoedbeheer: financiën, techniek, faciliteiten en plattegronden van het bestaande vastgoed.
Afsluitende mijlpaal: u krijgt helder of renoveren, transformeren of herbestemmen van zorgvastgoed een nuttige en kansrijke optie is.

Stap 2: basisscan

In deze stap voeren we een haalbaarheidsonderzoek uit naar de door u gewenste transformatie, renovatie of herbestemming. In enkele weken stellen we aan de hand van een aantal workshops een doordacht ambitiedocument - inclusief Programma van Eisen - op.
Afsluitende mijlpaal: ambitiedocument dat inzicht geeft in ruimtelijke, technische en financiële haalbaarheid van de transformatie. Daarmee heeft u een goede basis voor de interne besluitvorming over de toekomst van uw zorgvastgoed.

Stap 3: projectplan

Als uw organisatie besloten heeft om het bestaande vastgoed te transformeren, renoveren of herbestemmen, ondersteunen we u desgewenst bij het uitwerken van het Projectplan, de aanbestedingsprocedure en de selectie van leveranciers.
Afsluitende mijlpaal: compleet Projectplan.

Ook interessant

Wij ondersteunen u graag bij het opstellen van uw strategisch vastgoedplan of de financiële haalbaarheid. Uiteraard informeren wij u ook graag over onze kennis op het gebied van zorg en de mogelijkheden om de risico’s tijdens een bouwtraject te beperken middels Risicodragend Projectmanagement (RPM).

HEVO afbeelding duurzaam zorgvastgoed.jpg

Overzicht diensten HEVO (SLB = sale and lease back)

Verder lezen

Meer weten over het verduurzamen van zorgvastgoed?

Neem dan contact op met:

Bel me terug