Renovatie en upgrading kostenconfigurator onderwijs

Wat kost renovatie van een school?

Voor renovatie en upgrading van een school is snel inzicht te krijgen in de benodigde investeringen waardevol.De kostenconfigurator van HEVO is een gratis tool waarmee snel een kostenindicatie kan worden gemaakt.

Investeringskosten renovatie school

Speciaal voor renovatieprojecten (lees: vernieuwbouw, renovatie of levensduur­verlenging) heeft HEVO een kostenconfigurator ontwikkeld die op basis van bepaalde gebouwingrepen inzichtelijk maakt wat de investeringskosten voor levensduurverlenging zijn. De uitkomsten zijn vervolgens eenvoudig te spiegelen aan nieuwbouwprijzen.

Het instrument laat de partijen eenvoudig zien of renovatie passend kan zijn of dat nieuwbouw wenselijker is. HEVO hoopt hiermee bij te dragen aan een open en heldere discussie over de besluitvorming hierover.

Update 2022

De nieuwste renovatiekostenconfigurator 2022 is beschikbaar; een versie waarin de meest recente ontwikkelingen zijn verwerkt. Schoolbesturen, gemeenten en belanghebbenden kunnen deze kosteloos bij ons opvragen.

Ook voor nieuwbouw onderwijs is een gratis online kostenconfigurator beschikbaar.

Wilt u de renovatiekostenconfigurator kosteloos ontvangen?

Stuur een e-mail naar office@hevo.nl en u ontvangt deze met toelichting in uw mailbox. 

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke wijze dan ook zonder uitdrukkelijke toestemming van HEVO B.V.

De kostenconfigurator is door ons met zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid (van het gebruik) daarvan kan niet worden ingestaan. HEVO aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor gebruikmaking van de via de website van HEVO opgevraagde kostenconfigurator.

Ook interessant

Meer weten over de kostenconfigurator renovatie en upgrading?

Neem dan contact op met:

Bel me terug